BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/20

Rosstatin ensimmäisen arvion mukaan BKT oli vuoden ensineljänneksellä 0,5 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Tämä tukee talousministeriön ja keskuspankin aiemmin antamaa kuvaa siitä, että kausitasoitetun BKT:n vuoden 2016 puolella orastanut kasvu edellisestä neljänneksestä jatkui. Rosstat korosti, että tieto on alustava, mikä heijastaa jo aiemmin Venäjällä käytyä keskustelua uuden BKT-metodologian soveltamisongelmista.

BKT:n vuosikasvulukema on varsin hyvä siihen nähden, että teollisuustuotantoa oli tammi-maaliskuussa vain saman verran kuin vuotta aiemmin, ja rakentaminen sekä vähittäiskauppa vähenivät. Toisaalta tavarakuljetukset ja tukkukauppa kasvoivat tuntuvasti. Lisäksi BKT:n ennakkoarviointia vaikeuttaa se, että kuukausitietoja ei kerry kiinteistöalan toiminnasta eikä julkisen sektorin aloilta (mm. hallinnosta, terveydenhoidosta ja koulutuksesta), jotka yhdessä muodostavat kolmasosan BKT:stä. Kysynnän osalta BKT:n kasvua on tukenut varsinkin Venäjän viennin määrän hyvä kehitys.

Venäjän BKT:n ja viiden keskeisen sektorin reaalinen kasvu

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/19 Näytä viikkokatsaus 2017/21