BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/20

Virallisten tilastojen mukaan BKT:n vuosikasvu kiihtyi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,9 prosenttiin, mutta huhtikuussa kasvu näyttäisi useimpien indikaattoreiden mukaan taas hidastuneen. Teollisuustuotannon kasvu hidastui huhtikuussa 6,5 prosenttiin, mihin vaikutti mm. henkilöautotuotannon kääntyminen vajaan 3 prosentin laskuun verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Alkuvuonna autoja valmistettiin vajaat 5 % enemmän kuin tammi-huhtikuussa 2016. Vähittäiskaupan myyntimäärät olivat huhtikuussa lähes 10 % vuodentakaista suuremmat, vaikka kasvu hieman hidastuikin maaliskuusta.

Kysyntäpuolen eristä kiinnostavin on kaupunkialueiden kiinteät investoinnit (FAI), sillä sen pitäisi heijastaa yleisemminkin BKT:n kiinteiden investointien kehitystä. FAI-investointien arvon nimellinen vuosikasvu hidastui huhtikuussa jyrkästi yksityisten investointien painamana. Varovaisella investointitavaroiden hintojen nousua koskevalla oletuksella FAI-investoinnit olivat huhtikuussa reaalisesti vain noin 4 % suuremmat kuin vuosi sitten. Tammi-huhtikuussa investointien reaalinen vuosikasvu on hidastunut viime vuoden alun yli 12 prosentista alle 5 prosenttiin.

Koska investointien paino kokonaiskysynnästä on edelleen yksityistä kulutuskysyntää suurempi, on investointien kasvun hidastumista vaikea kompensoida niin, etteikö BKT:n kasvu hidastuisi. Käytettävissä olevien tulojen kehitys ei ainakaan viittaa siihen, että jo ennestään nopeasti kasvava kotitalouksien kulutuskysynnän kasvu voisi merkittävästi kiihtyä. Ulkomaankaupan (nettovienti) laskennallinen rooli Kiinan BKT-kehityksessä on nykyisellään pieni. Lisäksi tammi-maaliskuussa tavaratuonnin määrä kasvoi vientiä enemmän.

Kiinan teollisuustuotanto, vähittäiskauppa ja investoinnit

 

Lähde: Macrobond, CEIC


Näytä viikkokatsaus 2017/19 Näytä viikkokatsaus 2017/21