BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/20

Tammi-maaliskuussa Venäjän tavarakauppa kasvoi lähes kaikkien maiden kanssa ja kaikissa päätuoteryhmissä. Viennin arvo oli runsaat 80 mrd. dollaria ja tuonnin vajaat 50 mrd. dollaria. Sekä viennin että tuonnin arvo oli edelleen yli kolmanneksen pienempi kuin huippuvuosien 2012 ja 2013 alkukuukausina.

Tavaraviennin dollarimääräinen arvo kasvoi 36 % vuotta aiemmasta lähinnä korkeamman öljyn hinnan tukemana. Lähes kaikkien keskeisimpien tavaroiden vientimäärät lisääntyivät. Raakaöljyn viennin kasvu jäi vajaaseen prosenttiin, mutta öljytuotteiden vienti kääntyi 7 prosentin ja maakaasun vienti 10 prosentin kasvuun. Lisäksi monien metallien, lannoitteiden ja puutavaran vientimäärät kasvoivat vuotta aiemmasta. Tavaraviennistä puolet suuntautui EU-maihin, 20 % Aasiaan ja 10 % Euraasian talousliiton maihin.

Tavaratuonnin dollarimääräinen arvo oli tammi-maaliskuussa 26 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden sekä kemiallisten tuotteiden tuonti kasvoi lähes 30 % vuotta aiemmasta. Elintarviketuonnin arvo oli 16 % suurempi kuin vuotta aiemmin. EU-maiden osuus tavaratuonnista oli 37 %, Aasian maiden 34 % ja Euraasian talousliiton maiden 8 %.

Venäjän tuonti suurimmissa tuoteryhmissä neljännesvuosittain

Lähteet: CEIC, Venäjän tulli, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/19 Näytä viikkokatsaus 2017/21