BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/20

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin eli EBRD:n osakkaiden enemmistö päätti kesällä 2014 pysäyttää pankin kaikki uudet Venäjä-projektit liittyen Venäjän toimiin Krimillä ja Itä-Ukrainassa. Sitä ennen tehtyjen EBRD:n rahoitussitoumusten maksut Venäjälle ovat sen sijaan jatkuneet.

Venäjä on jo aiemmin ajanut päätöksen purkua. EBRD:n tässä kuussa pidettyyn vuosikokoukseen tuotuna asia poiki äänestyksen. Ylivoimainen enemmistö pankin 67 osakkaasta (65 maata sekä EU ja Euroopan investointipankki) katsoi, että rajoituspäätös noudattaa pankin sääntöjä. Venäjän päinvastaista kantaa äänesti median mukaan kolme IVY-maata sekä Mongolia, ja äänestämästä pidättyi kaksi IVY-maata. Venäjän osuus EBRD:n osakepääomasta ja äänistä on 4 %.

Vuosikokouspuheessaan talousministeri Maksim Oreshkin mm. esitteli, miten rajoitus Venäjän mukaan rikkoo EBRD:n perustamissopimusta. Oreshkinin arvion mukaan pankin tulot, joista noin 30 % on viime vuosina tullut Venäjältä, tulevat rajoituksen säilyessä vähenemään. Epävirallisemmin Oreshkin hahmotteli, että nykytilanteessa EBRD:n AAA-luottoluokitus on kyseenalainen ja Venäjä aikoo kiinnittää luokittajien huomiota pankin Venäjä-tulojen luisuun.

EBRD:llä on voimassaolevia rahoitussitoumuksia Venäjälle 3,7 mrd. euroa (osuus alle 10 %). Vuonna 2012 niitä oli yli 10 mrd. euroa (osuus 26 %). EBRD:n rahoituksesta niissä hankkeissa, joissa EBRD on edelleen mukana Venäjällä, 84 % on yksityisellä sektorilla. EBRD perustettiin vuonna 1991 tukemaan kehitystä kohti markkinataloutta pankin operaatiomaissa, joita on nykyään yli 30 Keski- ja Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa sekä Välimeren itä- ja eteläosissa.


Näytä viikkokatsaus 2017/19 Näytä viikkokatsaus 2017/21