BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/17

Talouden kiinteät investoinnit vähenivät vuosina 2014–2016 reaalisesti noin 12 %. Kiinteiden investointien suhde BKT:hen on vain 21 %. Etenkin valtion, alueiden ja kuntien investoinnit ovat kutistuneet, ja vuosina 2015–2016 myös yksityisten venäläisten sekä valtion ja yksityisten venäläisten yhteisomistamien yritysten investoinnit. Täysin ulkomaisten yritysten investoinnit ovat supistuneet jyrkästi lukuun ottamatta vuotta 2015. Venäläis-ulkomaisten yritysten investoinnit ovat sen sijaan kasvaneet, varsinkin vuonna 2016, jolloin näiden yritysten investointien lisäys tuli kuitenkin kokonaan kaasusektorilta (Jamalin LNG-hanke). Kokonaan yksityisten venäläisyritysten osuus kaikista investoinneista on 55 %. Valtion osuus on laskenut alle viidesosaan.

Valtion ja yksityisen sektorin investointien nimellinen kehitys

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/16 Näytä viikkokatsaus 2017/18