BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/17

IMF arvioi tuoreessa rahoitusvakausjulkaisussaan (Global Financial Stability Report) Kiinan rahoitusjärjestelmän riskien kasvaneen entisestään. Velkaantuminen on jatkunut ripeänä, kun talouskasvun pakottaminen virallisiin kasvutavoitteisiin velkaelvytyksen avulla jatkuu. Rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksia on lisännyt se, että rahoituslaitokset hankkivat rahamarkkinoilta hyvin lyhytaikaista pääomaa, mutta niiden vastuut ovat pitkäaikaisia. Näin pankit ovat hyvin alttiita rahamarkkinakorkojen muutoksille. Lisäksi rahoitussektorin rakenne on muuttunut yhä mutkikkaammaksi, kun varjopankkisektoria käytetään usein velkavipujen luomiseen. IMF toivoo Kiinan tehostavan etenkin pienten pankkien ja varjopankkisektorin valvontaa sekä kiinnittävän huomiota mahdollisten ongelmien leviämiseen pankkienvälisten markkinoiden kautta. Myös ristiriita velkaantumisen vähentämisen ja talouskasvutavoitteiden välillä on ratkaistava. IMF:n mukaan velkaantumiseen puuttuminen on tärkeämpää ja kiireellisempää kuin koskaan, sillä finanssikriisin todennäköisyys kasvaa, mitä pitempään nopea velkaantuminen kestää ja mitä suuremmaksi velkataakka kasvaa.

Näyttää siltä, että Kiinan suhtautuminen kasvaneisiin rahoitusmarkkinariskeihin on viime viikkoina muuttunut selvästi aiempaa vakavammaksi. Kuluvalla viikolla presidentti Xi Jinpingin puheesta politbyroon kokouksessa julkaistiin tiedote, jossa hän toteaa, että hallituksen on erittäin tärkeää ehkäistä rahoitusmarkkanariskejä ja varmistaa, ettei systeemisiä riskejä ole olemassa. Helmikuun lopussa pankkivalvontaviraston johdossa aloitti Guo Shuqing, minkä jälkeen pankkien sääntelyyn on tullut useita tiukennuksia ja valvontaa on lisätty. Esimerkiksi pankkisääntelyn kiertämistä varjopankkisektorin kautta tehtävillä operaatioilla on pyritty vaikeuttamaan ja erityyppisiä monimutkaisia rahoitusjärjestelyjä on kielletty. Talletustodistusten liikkeelle laskua pankkien välisillä markkinoilla on rajoitettu ja pankkien on annettava toimistaan aiempaa enemmän tietoja viranomaisille. Lisäksi viranomaiset ilmoittivat viime viikolla alkavansa tarkistamaan pankkilainojen vakuusmateriaaleja ja takaajia. Alkuvuonna on paljastunut useampia tapauksia, joissa yritykset ovat taanneet laajasti toistensa lainoja ristiin.

Tammi-maaliskuussa Kiinan velkaantuminen jatkui edelleen nopeana. Laajimman luottokäsitteen (total social financing) kanta kasvoi 12,5 % vuotta aiemmasta. Pankkilainojen kasvu jatkui tasaisen vahvana, mutta varjopankkisektorin luotonannon kasvu kiihtyi nopeimmaksi kahteen vuoteen. Joidenkin arvioiden mukaan uudet toimet tulevat hidastamaan velkaantumisen kasvua. Toisaalta kasvutavoitteisiin pääsy edellyttää nopean velkaantumisen jatkumista. Nykytilanteessa on ilmeistä, että jo aikaisemmin nähdyt häiriöt Kiinan rahoitusmarkkinoilla saavat jatkoa.


Näytä viikkokatsaus 2017/16 Näytä viikkokatsaus 2017/18