BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/17

Rosstat on julkaissut lisää uuteen toimialaluokitukseen ja muihin tilastointimuutoksiin perustuvia tietoja teollisuuden tuotannosta vuodesta 2014 alkaen. Niiden mukaan teollisuus on kokonaisuutena kokenut parina viime vuonna tuskin mitään taantumaa vaan vain tuotannon melko pienen notkahduksen vuonna 2015. Rosstat kertoi jo aiemmin syistä tuotantotietojen muuttumiselle (Viikkokatsaus 9/2017).

Kaivannaisteollisuus on kasvanut Venäjän laman keskellä jatkuvasti ja hieman enemmän kuin vanhojen tietojen mukaan. Sähkön, kaasun ja lämmön tuotannon sekä jakelun tilastoidut kehitysluvut ovat niin ikään kohentuneet.

Myös jalostusteollisuudessa tuotannon luisu vuonna 2015 jäi uusien tietojen mukaan varsin lieväksi, joskin tänä vuonna tilanne on heikentynyt. Useilla jalostuksen aloilla tuotanto kehittyi vuosina 2014–2016 selvästi paremmin kuin Rosstatin vanhat tiedot kertoivat. Uusien ja vanhojen tuotantotietojen vertailua hankaloittaa kuitenkin toimialaluokituksen muuttuminen. Aiemmassa luokituksessa jalostusteollisuuden päähaaroja oli 14, mutta nyt niitä on 24. Kone-, laite- ja kuljetusvälinelohkolla päähaaroja on nyt 6 aiemman kolmen sijaan. Elintarviketeollisuudesta on erotettu omiksi erikseen juomat ja tupakka sekä kemian teollisuudesta lääkkeet.

Suurimpien teollisuudenalojen tuotannon kasvu 2014–2017

Lähde: Rosstat


Näytä viikkokatsaus 2017/16 Näytä viikkokatsaus 2017/18