BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/17

Pankkisektorin karsiminen kelvottomista toimijoista on johtanut Talletustakuuviraston saamien vakuutustapausten sekä pankkien alasajoon ja tervehdyttämiseen vaadittavan tuen määrän jatkuvaan kasvuun. Virasto on vuoden 2015 lopulta alkaen joutunut turvautumaan keskuspankin rahoitukseen vastuidensa kattamiseksi. Viime vuonna keskuspankin lainalla katettiin noin 70 % viraston 660 mrd. ruplan (noin 9 mrd. euron) menoista. Duuma hyväksyi viime viikolla lain, joka siirtää vastuun ongelmapankkien hoidosta keskuspankille. Tämän toivotaan tehostavan pankkien saneerausta ja hillitsevän kulujen kasvua.

Samalla duumassa hyväksyttiin laki pankkien toimilupakäytännön muutoksesta. Vuoden 2018 alussa voimaan tulevalla lailla pankit jaetaan yleis- ja peruslisenssillä toimiviin. Peruslisenssi antaa oikeudet rajoitettuun pankkitoimintaan, mutta keventää näiden pankkien valvontaa. Peruslisenssillä toimivien pankkien minimipääoma on 300 milj. ruplaa ja yleislisenssillä toimivien 1 mrd. ruplaa. Peruslisenssillä toimivien pankkien uskotaan keskittyvän alueelliseen pankkitoimintaan ja pk-yritysten rahoitukseen. Pankit, joiden oma pääoma on yli 3 mrd. ruplaa, ovat aina yleislisenssin ja laajemman valvonnan piirissä. Tällaisia pankkeja oli maaliskuun alussa liki 160. Uudistuksen toivotaan selkeyttävän valvontaa ja antavan mahdollisuuden keskittyä järjestelmälle tärkeisiin pankkeihin. Laissa on vuoden siirtymäaika.

Molemmat lait hyväksyttiin duumassa yksimielisesti ja hyvin nopealla aikataululla, mikä kertoo hankkeilla olevan vahvan poliittisen tuen.


Näytä viikkokatsaus 2017/16 Näytä viikkokatsaus 2017/18