BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/16

Kiinan tullin mukaan tavaroiden tuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 23 % vuotta aiemmasta. Yhtä kovia kasvulukemia on edellisen kerran tilastoitu vuonna 2011. Myös vienti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä, mutta selvästi tuontia maltillisemmin. Kauppataseen ylijäämä pieneni selvästi. Arvomääräisen nopean kasvun ohella myös ulkomaankaupan volyymit osoittavat tuonnin kasvaneen lähes 20 % tammi-helmikuussa ja viennin vajaat 5 %.

Yksittäistä selittävää tekijää tuonnin huomattavalle piristymiselle on vaikea löytää, sillä tuonnin kasvu on ollut varsin laaja-alaista. Hyödykkeittäin jaoteltuna erilaisten koneiden ja laitteiden tuonti kasvoi vahvasti. Myös useiden raaka-aineiden kuten raakaöljyn, hiilen, sellun ja joidenkin maataloustuotteiden tuonnin kasvu oli ripeää. Maittain tarkasteltuna tuonti lähes kaikkialta on kasvanut voimakkaasti. Tuonnin arvo EU:sta kasvoi 15 %, Yhdysvalloista 30 % ja Japanista 20 %. Myös tuonti monista nousevista talouksista kasvoi ripeästi. Sen sijaan tuonnin arvo Hongkongista oli ensimmäisellä neljänneksellä puolet pienempi kuin vuotta aiemmin. Tämä liittynee viime syksynä tehostettuun pääomarajoitteiden kiertämisen valvontaan. Tavarakauppaa on pitkään käytetty Kiinan pääomarajoitusten kiertämiseen.

Kiinan tavarakaupan dollarimääräisen arvon kasvu ja kauppatase vuosineljänneksittäin

Lähteet: Bloomberg ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/15 Näytä viikkokatsaus 2017/17