BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/16

Tilastoviraston mukaan BKT kasvoi tammi-maaliskuussa 6,9 %. Vuositason kasvun hienoista kiihtymistä selittää vahva kasvuperintö, sillä kasvu edellisestä neljänneksestä jäi vuositasolle korotettuna reiluun 5 prosenttiin.

Raskas teollisuus ja asuntomarkkinabuumi kiihdyttivät teollisuustuotantoa ja maaliskuussa se kasvoi lähes 8 % vuodentakaisesta. Terästuotanto ylsi ennätykseensä maaliskuussa, mutta vaikuttaa siltä, että kysyntä ei ole pysynyt tuotannon tahdissa. Asuntoja valmistui tammi-maaliskuussa pinta-alalla mitaten 15 % vuodentakaista enemmän ja niiden myynti kasvoi 20 %.

Kiinteiden investointien (FAI) reaalikasvu hidastui tammi-maaliskuussa 5 prosenttiin. Kasvun hidastuminen johtuu siitä, että viime vuonna kiihdytettyjen julkisten investointien kasvu hidastui maltillisempaan 8 prosenttiin. Yksityiset investoinnit kasvoivat reaalisesti 3 %. Vähittäiskaupan reaalikasvu jäi ensimmäisellä neljänneksellä 9 prosenttiin, vaikka piristyikin maaliskuussa. Kasvun hidastuminen selittyy autojen myynnin laskulla, mikä johtuu vuodenvaihteen veromuutoksesta.

Alkuvuoden taloustilanne on monitulkintainen. Talouden rakennemuutos näyttää edenneen, sillä 77 % alkuvuoden kasvusta tuli kulutuksesta (65 % v. 2016) ja investointien kontribuutio jäi 18 prosenttiin (42 % v. 2016). Erityisesti valtion kulutus näyttää lisääntyneen. Julkiset menot kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä 21 % vuotta aiemmasta. Myös kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen reaalikasvu kiihtyi 7 prosenttiin. Lisäksi ulkoinen kysyntä on piristynyt ja nettoviennin raportoitu kasvukontribuutio kääntyi pitkästä aikaa positiiviseksi.

Toisaalta kasvu perustuu yhä vahvasti velkarahoitukseen. Erityisesti varjopankkisektorin välittämä rahoitus on kasvanut nopeasti. Talouskasvun kiihtyminen ei ole kestävällä pohjalla, ja tärkeää olisi nyt suotuisassa taloustilanteessa puuttua nopeasti velkaantumisen kasvuun ja toteuttaa talousreformeja. Loppuvuonna talouskasvun odotetaan hidastuvan myös kiinteistöbuumin laantuessa useiden kaupunkien otettua käyttöön uusia toimia hinnannousun hillitsemiseksi.

Kiinan talouskasvun indikaattoreita

Lähteet: Macrobond ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/15 Näytä viikkokatsaus 2017/17