BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/16

Tulot olivat tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä paljon vuodentakaista suuremmat. Tulot lisääntyivät ensimmäistä kertaa loppuvuoden 2014 jälkeen (ennen öljyn hinnan putoamisen vaikutusta). Myös reaalisesti tulot kasvoivat viime vuodesta, mutta olivat edelleen roimasti pienemmät kuin useina edeltävinä vuosina.

Tulojen kasvusta valtaosa kertyi öljy- ja kaasuverotuloista, jotka hyppäsivät puolella vuodentakaisesta pohjastaan. Syynä on ennen muuta öljyn hinta, joka ensimmäisellä neljänneksellä oli dollareissa noin 60 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Toisaalta ruplan kurssin tuntuva nousu vuodentakaisesta on vaimentanut dollarimääräisistä öljy- ja kaasuveroista tulevien budjettitulojen paisumista ruplissa.

Myös federaatiobudjetin muut tulot lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä varsin hyvin, selvästi inflaatiota nopeammin. Muiden tulojen kantavana pilarina olevat tulot arvonlisäverosta, jotka kerätään kokonaan federaatiobudjettiin, kasvoivat ripeästi, kuten myös muut budjettitulot.

Federaatiobudjetin menot ovat kasvaneet melko maltillisesti alkuvuoden 2016 pohjasta, vaikka eläkeläisten tänä vuonna saama varsin suuri kertasumma rahoitettiin federaatiobudjetista. Reaalisesti myös menot olivat ensineljänneksellä paljon pienemmät kuin useana vuotta 2016 edeltävänä vuonna. Puolustusmenot vähenivät tuntuvasti vuodentakaisesta. Toisaalta puolustusteollisuudelle on järjestetty luotonottovaraa viime vuoden lopulla annetulla suurella budjettisummalla, jolla puolustusteollisuus maksaa ison osan aiemmin ottamistaan pankkiveloista.

Federaatiobudjetin tulojen ja menojen kehitys 2014–2017

Lähteet: Finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/15 Näytä viikkokatsaus 2017/17