BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/15

Maksutaseen ennakkotietojen mukaan Venäjän tavara- ja palvelutuonnin dollarimääräinen arvo kasvoi tammi-maaliskuussa runsaat 20 % (euroissa 16 %) vuotta aiemmasta. Tavaratuonti kasvoi selvästi palvelutuontia nopeammin. Palveluista matkailupalveluiden tuonti kasvoi nopeimmin, 18 % vuotta aiemmasta. Tavara- ja palveluviennin dollarimääräinen arvo taas kasvoi yli 30 % vuotta aiemmasta pitkälti korkeamman öljyn hinnan tukemana. Vaihtotaseen ylijäämä oli tammi-maaliskuussa 23 mrd. dollaria eli lähes yhtä suuri kuin koko viime vuonna.

Rahoitustaseessa yksityisen sektorin pääoman nettoulosvirta kasvoi tuntuvasti vuotta aiemmasta. Se oli tammi-maaliskuussa 15 mrd. dollaria (koko viime vuonna 19 mrd. dollaria). Tähän vaikutti erityisesti venäläisten pankkien ulkomaisten saatavien huomattava kasvu, minkä on arveltu voivan liittyä viime joulukuun Rosneft-kaupan rahoitusvirtoihin. Suoria ulkomaisia sijoituksia venäläisyrityksiin (pl. pankit) tehtiin jonkin verran aiempaa enemmän eli noin 7 mrd. dollarin arvosta, mutta myös venäläisyritykset tekivät suoria ulkomaisia sijoituksia lähes 8 mrd. dollarin arvosta.      

Venäjän ulkomaankaupan (tavarat ja palvelut) kehitys

Lähteet: Venäjän keskuspankki, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/14 Näytä viikkokatsaus 2017/16