BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/16

Rupla on tänä vuonna vahvistunut noin 8 % dollarin ja 5 % euron suhteen. Vahvistumisen taustalla on ollut tukevasti ylijäämäinen kauppatase ja sitä on tukenut myös ulkomaisten sijoittajien lisääntynyt kiinnostus Venäjän markkinoihin. Ruplan vahvistuminen on jatkunut lähes yhtäjaksoisesti jo vuoden ja maaliskuussa ruplan reaalinen kauppapainotettu kurssi oli 30 % vahvempi kuin vuotta aiemmin.

Valuuttakurssimuutokset välittyvät Venäjällä hintoihin yleensä melko nopeasti ja voimakkaasti, joten ruplan vahvistumisella on tapana hillitä inflaatiota. Valtion ruplamääräisiä verotuloja ruplan vahvistuminen vähentää, koska öljyverot riippuvat suurelta osin öljyn dollarihinnasta. Hitaampi inflaatio kuitenkin tukee verotulojen ostovoimaa. Kotitalouksien kannalta ruplan vahvistuminen tekee tuontitavaroista ja -palveluista edullisempia.

Ruplan kauppapainotettu valuuttakurssi

Lähde: Macrobond.

Venäläisten yritysten näkökulmasta ruplan vahvistuminen heikentää tuonnin kanssa kilpailevien yritysten hintakilpailukykyä, mutta vähentää tuontiteknologian ja -panosten kustannuksia. Kyselytutkimusten mukaan pääosa venäläisistä jalostusteollisuuden yrityksistä on varsin riippuvaisia tuonnista. Lisäksi ruplan vahvistuminen vähentää yritysten ulkomaisen velan kustannuksia.

Venäjän viennin määrän kehitys ei ole kovin herkkä valuuttakurssivaihteluille. Vienti koostuu pitkälti öljystä, jonka hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla dollareissa ja kysyntä joustaa hitaasti hinnan muuttuessa. Ruplan vahvistuessa myös öljynvientiyritysten ruplamääräiset tulot kuitenkin vähenevät. Lisäksi ruplan vahvistuminen vähentää muun viennin (esim. puutavara ja metallit) hintakilpailukykyä.


Näytä viikkokatsaus 2017/15 Näytä viikkokatsaus 2017/17