BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/07

Tavaratuonnin arvo kasvoi loka-joulukuussa 9 % vuotta aiemmasta. Kaikkien suurimpien tuoteryhmien tuonti kasvoi, nopeimmin koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti. Tuonnin kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna vähitellen elpyvän kysynnän ja vahvistuneen ruplan tukemana. Ruplan kauppapainotettu reaalikurssi oli tammikuussa 34 % vahvempi kuin vuotta aiemmin ruplan ollessa alimmillaan.

Tavaraviennin arvo kasvoi loka-joulukuussa 2 % vuotta aiemmasta pitkälti korkeampien raaka-ainehintojen vuoksi. Raakaöljyn vientimäärä pysyi vuodentakaisella tasolla ja öljytuotteiden vienti supistui selvästi, mutta maakaasun vienti kasvoi yhä. Tänä vuonna öljyn ja kaasun vientimäärien odotetaan kasvavan korkeintaan hitaasti. Muussa viennissä mm. sahatavaran vienti kasvoi yhä ripeästi. Presidentti Putin antoikin hiljattain hallitukselle määräyksen selvittää, pitäisikö sahatavaran viennille asettaa tulleja tai kiintiöitä.

Vuonna 2016 tavaratuonnin arvo supistui alle prosentilla ja oli noin 190 mrd. dollaria. Tuonnista puolet oli koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä. Muita keskeisimpiä tavararyhmiä olivat kemian tuotteet ja elintarvikkeet. Tavaraviennin arvo oli 280 mrd. dollaria eli vajaan viidesosan pienempi kuin vuonna 2015. Öljyn jyrkän hinnanlaskun myötä raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun osuus viennistä on supistunut (viime vuonna 60 %). Siten muiden tavaroiden osuudet ovat hieman nousseet, vaikka niidenkin viennin arvo on laskenut.

EU oli viime vuonna yhä Venäjän tärkein kauppakumppani, jonka osuus viennistä oli vajaat puolet ja tuonnista lähes 40 %. Aasian maihin viennistä suuntautui 22 %, ja niistä tuli 34 % tuonnista (Kiinan osuudet 10 % ja 21 %). IVY-maiden osuus sekä viennistä että tuonnista oli runsas kymmenys.

Venäjän tavarakaupan tuoterakenne vuonna 2016

Lähteet: Venäjän tulli, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/06 Näytä viikkokatsaus 2017/08