BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/07

Venäjällä toimivilla venäläis- ja ulkomaisomisteisilla yrityksillä ja pankeilla oli keskuspankin alustavien tietojen mukaan vuoden 2016 lopussa velkaa ulkomaille 470 mrd. dollaria (446 mrd. euroa). Velan suhde BKT:hen pysyi suunnilleen ennallaan ja oli 36 %. Pankeilla oli velkaa 119 mrd. dollaria (vuoden 2015 lopussa 132 mrd. dollaria) ja yrityksillä 351 mrd. dollaria (vuoden 2015 lopussa 345 mrd. dollaria). Vertailun vuoksi kotimaisilta pankeilta saatuja luottoja yrityksillä oli 426 mrd. dollarin arvosta.

Toisin kuin kahtena edellisenä vuonna, vuoden 2016 aikana ruplan kurssin nousu piti yllä pankkien ja etenkin yritysten ulkomaisen velan arvoa ulkomaanvaluutassa, sillä yritysten velasta lähes viidesosa ja pankkien velasta 13 % on ruplissa. Pankit maksoivat ulkomaisia velkojaan edelleen viime vuonna huomattavassa määrin, mutta toisaalta takaisinmaksut puoliintuivat kahden edellisen vuoden suurista lukemista (maksuvirran saamiseksi esiin ruplan kurssimuutosten vaikutus velan dollariarvoon on poistettu). Yritysten ulkomaisten velkojen maksut, jotka olivat jo vuosina 2014–15 suhteellisen pieniä velkojen uusimisen ja velanmaksun lykkäysten johdosta, supistuivat varsin vähäisiksi. Ulkomaisille emo- ja tytäryrityksilleen yritykset maksoivat hieman velkaansa, kun taas edellisvuosina yritykset saivat niiltä vähän lisää velkaa. Toisaalta yritysten muun ulkomaisen velan maksut painuivat pieniksi verrattuna kahteen edelliseen vuoteen.


Näytä viikkokatsaus 2017/06 Näytä viikkokatsaus 2017/08