BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/07

Kiinan virallisten tilastojen mukaan maasta virtasi suoria sijoituksia (pl. rahoitussektorin sijoitukset) ulkomaille viime vuonna 170 mrd. USD, mikä on 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Rahoitussektorin suorien sijoitusten tilastot valmistuvat viiveellä, mutta tyypillisesti ne ovat olleet noin 10–20 %, kaikista suorista sijoituksista, mikä nostaisi Kiinasta ulos virranneiden suorien sijoitusten kokonaismäärän viime vuonna lähelle 200 mrd. dollaria. Ulkomailta Kiinaan virranneiden suorien sijoitusten arvo sen sijaan väheni ja oli viime vuonna 126 mrd. USD. Myös vuonna 2015 kiinalaisyritykset tekivät enemmän sijoituksia ulkomaille kuin mitä niitä tuli Kiinaan.

Kiinan viralliset tilastot eivät anna kaikelta osin oikeaa kuvaa erityisesti sijoitusten lopullisesta kohdemaasta tai toimialasta, joten niiden ohella käytettään myös vaihtoehtoisia arvioita. Rhodium Group arvioi Kiinan suorien sijoitusten kasvaneen viime vuonna niin ikään 40 % ja yltäneen noin 200 mrd. dollariin. Kiinalaisyritysten tekemiä suuria ulkomaisia sijoituksia listaavan China Global Investment Trackerin (CGIT) mukaan Kiinan investoinnit kasvoivat viime vuonna 46 prosentilla 169 mrd. dollariin.

Kiinan sijoitukset Eurooppaan kasvoivat erityisen nopeasti. Rhodium Groupin mukaan Kiinasta EU-maihin suuntautuneet suorat sijoitukset olivat viime vuonna 35 mrd. EUR, mikä on lähes 80 % enemmän kuin vuotta aiemmin. EU-maihin suuntautuneista suorista sijoituksista kolme neljännestä oli yksityisten yritysten tekemiä. EU-maista Kiinaan tehtyjen suorien sijoitusten arvo sen sijaan laski ja oli noin 8 mrd. EUR. CGIT-tietokannan tilastot arvioivat Kiinasta EU-maihin suuntautuvien suorien sijoitusten niin ikään kasvaneen viime vuonna noin 80 % vuodentakaisesta.

Viime vuonna suurin yksittäinen kiinalaisyrityksen Eurooppaan tekemä suora sijoitus oli Tencentin suomalaisen Supercellin osake-enemmistön osto (6,7 mrd. EUR). Tämä yksitäinen kauppa nosti Suomen EU:n viidenneksi suurimmaksi kiinalaisinvestointien saajaksi sijoitusten kumulatiivisella arvolla mitattuna. Muita suuria yritysostoja Euroopassa tehtiin viime vuonna teollisuudessa (mm. saksalaiset KUKA ja KraussMaffei siirtyivät kiinalaisomistukseen), uusiutuvan energian alalla ja viihdeteollisuudessa. Kiinteistösijoitukset sen sijan vähenivät. ChemChinan 43 mrd. dollarin jättitarjous sveitsiläisestä Syngentasta odottaa yhä kilpailuviranomaisten hyväksyntää EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Kiinasta ulos virtaavien investointien kasvuvauhdin uskotaan hidastuvan kuluvana vuonna viranomaisten kiinnittäessä enenevässä määrin huomiota erityisesti valtionyritysten "epärationaalisiin" sijoituksiin. Ulkomaisia suoria sijoituksia Kiinaan halutaan sen sijaan houkutella avaamalla uusia toimialoja ja parantamalla ulkomaisten yritysten mahdollisuuksia hankkia rahoitusta Kiinassa. Hallitus julkaisi tammikuussa tavoitteet avata mm. rahoitussektoria, teollisuutta, telealaa, kuljetusta ja koulutusta kansainvälisille yrityksille. Aikataulua tai yksityiskohtia uudistuksille ei kerrottu. Mm. EU-maat ovat toistuvasti kritisoineet Kiinaa siitä, että se rajoittaa ulkomaisten yritysten pääsyä useille toimialoille.


Näytä viikkokatsaus 2017/06 Näytä viikkokatsaus 2017/08