BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/08

Konsolidoituun budjettiin (federaatio, alueet ja kunnat sekä valtion sosiaalirahastot) kertyi tuloja nimellisruplissa hieman edellisvuotta enemmän. Reaalisesti tulot supistuivat lähes 5 %. Jos Rosneftin osakkeista vuonna 2016 saadut myyntitulot lasketaan mukaan, reaalitulojen lasku jäi 2 prosenttiin. Reaalisesti tulot olivat 17 % pienemmät kuin vuonna 2014 ja samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten. Heikko viime vuosi johtui jälleen öljy- ja kaasuverotulojen putoamisesta. Muut tulot kasvoivat reaalisesti hieman. Valmisteverotulot autojen polttoaineista, tupakasta ja alkoholista nousivat ripeästi. Sosiaaliverotulot (suurin tuloerä) kasvoivat myös paljon johtuen lähinnä siitä, että tulot sairausvakuutusmaksuista lisääntyivät edellisen vuoden tapaan nopeasti. Tulot muista suurista veroista nousivat inflaation tahtiin. Monista pienistä eristä kertyvät budjettitulot poikkeuksellisesti vähenivät.

Konsolidoidun budjetin menot vähenivät vuonna 2016 reaalisesti puolisentoista prosenttia. Menot olivat reaalisesti 8 % pienemmät kuin vuonna 2014 ja vuosien 2011–12 tasolla. Puolustusmenojen buumin ohella vain terveydenhoitomenojen kasvu ylitti inflaation hieman. Eläkemenot ja muut sosiaalimenot kasvoivat vähän alle inflaation, kun mm. eläkkeiden korotukset tavanomaisesta säännöstä poiketen jätettiin tekemättä. Kaikkien muiden menojen reaalinen luisu jatkui edelleen varsin jyrkkänä. Vajetta kertyi 4,5 % BKT:stä.

Venäjän julkisen talouden (konsolidoidun budjetin) tulot, menot ja ylijäämä 2013–2016

Lähde: Finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/07 Näytä viikkokatsaus 2017/09