Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/37

Teollisuustuotannon vuosikasvu kiihtyi elokuussa aavistuksen runsaaseen 6 prosenttiin ja myös vähittäiskaupan yli 10 prosentin kasvu oli hieman heinäkuutta nopeampaa. Viime kuukausina huolta herättänyt investointien (FAI) kasvuvauhdin voimakas hidastuminen päättyi elokuussa, kun sekä yksityisten että julkisten investointien vuosikasvu oli heinäkuuta nopeampaa. Investointeja vetävät erityisesti infrastruktuuri- ja kiinteistörakentaminen. Julkisten ja yksityisten investointien kehityksen seurantaa vaikeuttaa kuitenkin se, että tänä vuonna suuri joukko ennen yksityisiksi luokiteltuja firmoja näyttää viime vuoden osakemarkkinoiden julkisen tukikampanjan seurauksena siirtyneen julkisomisteisiksi luokiteltaviksi yhtiöiksi.

Kiinan tuonnin arvo oli elokuussa 2 % vuodentakaista suurempi, ja positiivinen kasvuluku on ensimmäinen sitten syksyn 2014. Tuonnin arvon pitkäaikainen lasku johtuu raaka-aineiden hintojen laskusta, sillä kiinalaistilastojen mukaan tuontimäärät ovat tammi-heinäkuussa kasvaneet 3 % vuodentakaisesta. Elokuussa viennin arvo oli vielä kolme prosenttia miinuksella, mutta viennin määrä oli tammi-heinäkuussa 3 % suurempi kuin vuosi sitten.

Hintakehitys ei ole erityinen huolenaihe, vaikka kuluttajahintojen nousu hidastuikin elokuussa 1,3 prosenttiin. Tuottajahintojen vuosia jatkunut lasku hidastui edelleen elokuussa, kun hinnat laskivat enää vajaan prosentin vuodentakaisesta. Kuukausitasolla tuottajahinnat ovat jo nousussa.

Vaikka myös sähköntuotannon kasvun kiihtyminen lähelle 8 prosenttia tukee talouden näkymien vahvistumista, kokonaiskuva on ristiriitainen. Rahti- ja matkustajatilastot kertovat kasvun hidastuneen tänä vuonna huomattavasti. Myös keskuspankin yrityskyselyn mukaan yritysten luottamus taloustilanteeseen ja niiden näkemys liiketoimintaympäristöstä ovat tänä vuonna olleet jopa alemmalla tasolla kuin 2008–2009. Teollisuustuotannon kasvun kiihtymistäkin selittää osin poikkeustekijä, sillä pienten autojen myyntiä tukenut myyntiveron puolittaminen päättyy vuoden lopussa.

Kiinan teollisuustuotanto, vähittäiskauppa ja investoinnit

v201637_k1.jpg
Lähde: Macrobond.