Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/36

Kiinassa toimiva eurooppalainen kauppakamari julkaisi syyskuun alussa uuden positiopaperinsa liittyen Kiinan viisivuotissuunnitelmaan 2016–2020. Kauppakamari arvioi, että nykyinen suunnitelma tulee lisäämään valtion roolia taloudessa entisestään, vaikka Kiinan monet tavoitteet ja pitkän aikavälin avautumisstrategia pikemminkin painottavat valtion roolin pienentämistä.

Valtiovetoisen toiminnan lisääminen korostuu valtionyrityksiä koskevissa suunnitelmissa. Kiinan valtionyhtiöt ovat edelleen erityisasemassa muihin Kiinassa toimiviin yrityksiin nähden ja kauppakamarin arvion mukaan monet viisivuotissuunnitelman aikeista pyrkivät pikemminkin tekemään valtionyrityksistä entistä vahvempia. Lisäksi kauppakamarin mukaan uusia valtionyhtiöitä on edelleen muodostettu ja vanhat valtionyhtiöt perustavat uusia merkittävän kokoisia tytäryrityksiä. Valtionyhtiöiden poliittista valvontaa ollaan myös lisäämässä antamalla yrityksissä toimiville puoluekomiteoille lisää valtaa. Valtiovetoisuus näkyy myös suunnitelmissa purkaa ylikapasiteettia. Sen sijaan, että puututtaisiin valtionyritysten saamiin halpoihin luottoihin, holtittomaan lainanottoon ja tarpeettomiin investointeihin, hallitus on päättynyt tukeutua suoraan säännöstelyyn ja määrää, miten paljon kapasiteettia suljetaan. Kauppakamari huomauttaa myös, että Kiina ohjaa hyvin voimakkaasti myös yksityisiä yrityksiä mm. tukipolitiikalla, mikä ei johda Kiinan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Kauppakamari toivoo Kiinan avaavan markkinoita lisää ulkomaisille toimijoille ja huomauttaa, että kiinalaisyritykset voivat toimia varsin vapaasti Euroopassa verrattuna eurooppalaisten yritysten toimintamahdollisuuksiin Kiinassa. Kauppakamari peräänkuuluttaakin käynnissä olevien EU-Kiina investointisopimusneuvotteluiden vauhdittamista niin, että sopimus valmistuisi viimeistään vuoden kuluttua.