BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/37

Yritykset ja rahoituslaitokset laskivat alkuvuoden aikana liikkeelle uusia kotimaisia velkakirjoja 1 100 mrd. ruplan (17 mrd. USD) arvosta eli hieman vähemmän kuin vuoden 2015 alkupuolella. Julkisten liikkeellelaskujen osuus on supistunut edelleen, ja tammi-elokuussa vain hieman yli puolet liikkeellelaskuista oli julkisia. Esimerkiksi valtion kehityspankki VEB laski heinäkuussa liikkeelle 600 milj. dollarin arvoisen kotimaisen velkakirjan, joka myytiin lähinnä kotimaisille pankeille. Lisäksi aiempaa suuremmalla osalla ei ole kansainvälistä luottoluokitusta, mikä liittynee omaisuusvakuudellisten velkakirjojen määrän kasvuun. Venäjällä tuli voimaan laki omaisuusvakuudellisista arvopapereista heinäkuussa 2014, minkä jälkeen myös muiden kuin asuntovakuudellisten arvopapereiden liikkeellelasku helpottui.

Sen sijaan suuryritysten halukkuus ja mahdollisuudet eurobondien liikkeellelaskuihin näyttävät kasvaneen. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa venäläiset pankit ja yritykset laskivat liikkeelle 7,1 mrd. dollarin arvosta eurobondeja, kun vastaavaan aikaan viime vuonna liikkeellelaskuja oli vain 1,8 mrd. dollaria. Esimerkiksi terästuottajat Evraz ja NLMK myivät kesäkuussa 500 milj. ja 700 milj. dollarin eurobondit.

Tänä vuonna Moskovan pörssin ruplapohjainen osakeindeksi on noussut 14 % uuteen ennätykseen öljyn hinnannousun tukemana. Osakekaupankäynti on kuitenkin pysynyt viime vuoden tapaan alhaisena. Yritysten joukkovelkakirjamarkkinaa kuvaava indeksi on noussut 9 %, ja velkakirjojen kaupankäynti on alkuvuonna kasvanut huomattavasti. Kotimaisen velkakirjamarkkinan kasvua on tukenut pankkien parantunut likviditeettitilanne ja valtion velanotto. Finanssiministeriö laski alkuvuonna liikkeelle suunnitelman mukaisesti 519 mrd. ruplan arvosta uusia valtion velkapapereita.


Näytä viikkokatsaus 2016/36 Näytä viikkokatsaus 2016/38