Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/37

Vähittäiskaupan pudotus vuodentakaisesta oli tammi-kesäkuussa lähes kaikilla Venäjän suuralueilla (federaatiopiireissä) pienempi kuin tammi-kesäkuussa 2015. Moskovan kaupungin ja Moskovan alueen suurkeskittymässä sekä mm. Uralilla vähittäiskaupan määrä laski kuitenkin edelleen 7−9 %. Lähes kaikilla muilla suuralueilla ja Pietarissa luisu oli enää 2−4 %.

Investointeja tehtiin tammi-kesäkuussa hieman vuodentakaista enemmän Moskova-keskittymässä ja muualla keskisellä suuralueella sekä Pietarissa, ja tuntuvasti enemmän mm. muualla Luoteis-Venäjällä ja Uralilla. Etelässä ja Volgan alueella investoinnit vähenivät edelleen jyrkästi.

Teollisuustuotanto (jalostus ja kaivannaiset) kasvoi tämän vuoden ensipuoliskolla selvästi vuodentakaista suuremmaksi Moskova-keskittymässä, muualla keskisellä suuralueella, Pietarissa ja etenkin etelässä. Liki kaikilla muilla suuralueilla tuotanto oli noin vuodentakaisella tasolla.

Talouden alamäki jyrkkeni vuonna 2014, ja viimeisen kahden kehitys paljastaa, että erot alueiden välillä ovat olleet suuret (kuvio).  Vähittäiskauppa on kutistunut kaikissa osissa maata ja Moskovassa yli 20 %. Investointien kehitys on ollut erittäin epäyhtenäistä. Eräillä suuralueilla investoinnit ovat ennallaan tai kasvaneet, mutta Etelä-Venäjällä niiden määrä on kahdessa vuodessa laskenut 36 %. Teollisuustuotanto on vähentynyt Länsi-Venäjällä, mutta kasvanut etelässä ja Kaukoidässä.

Talouden päälohkojen reaalinen muutos suuralueilla ja -keskuksissa tammi-kesäkuusta 2014 tammi-kesäkuuhun 2016

v201637_v1.jpg
Lähde: Rosstat.