BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/36

Rahastosta nostettiin elokuussa varoja 390 mrd. ruplan (6 mrd. dollarin) arvosta federaatiobudjetin alijäämän kattamiseen. Reservirahastossa oli elokuun lopussa 2 100 mrd. ruplaa (32 mrd. dollaria, vajaat 3 % BKT:stä). Tänä vuonna rahastosta on käytetty yhteensä 1 200 mrd. ruplaa budjettimenoihin ja loppuvuoden käytöksi on budjetoitu 900 mrd. ruplaa. Tämän vuoden budjetti perustuu 50 dollarin (3 165 ruplan) öljyn hinnalle, kun Urals-öljyn keskimääräinen hinta tammi-elokuussa oli 40 dollaria (2 690 ruplaa).

Venäjän toisen eli Kansallisen hyvinvoinnin rahaston arvo oli elokuun lopussa 4 700 mrd. ruplaa (73 mrd. dollaria). Venäjän finanssiministeriön mukaan myös Kansallisen hyvinvoinnin rahastoa voidaan alkuperäisestä tarkoituksestaan poiketen käyttää jatkossa budjettivajeen kattamiseen. Rahastosta noin kolmannes on sidottu mm. pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja yritysten joukkovelkakirjoihin. Siten Venäjän öljyrahastoissa on yhteensä likvidejä varoja noin 5 200 mrd. ruplaa (80 mrd. dollaria, 7 % BKT:stä). Viime vuonna rahastovaroja käytettiin budjettivajeen kattamiseen 2 100 mrd. ruplaa ja tälle vuodelle on budjetoitu saman verran.       

Valuuttavaranto ei sinänsä kuulu budjettikeskusteluun, sillä valuuttavarannolla varaudutaan ensisijaisesti äkillisiin ulkomaansektorin valuuttalikviditeetin ongelmiin. Venäjän öljyrahastojen likvidit varat kuitenkin luetaan osaksi valuuttavarantoa, koska keskuspankki hallinnoi niitä samojen periaatteiden mukaisesti kuin muutakin valuuttavarantoa. Kun öljyrahastojen varoja käytetään ruplamääräisten budjettimenojen kattamiseen, ei valuuttavarannon arvo muutu. Elokuun lopussa Venäjän valuuttavarannon arvo oli 393 mrd. dollaria eli 25 mrd. dollaria suurempi kuin vuoden alussa.   

Venäjän öljyrahastot

v201636_v1.jpg

Lähteet: Macrobond, Venäjän finanssiministeriö, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2016/35 Näytä viikkokatsaus 2016/37