BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/36

Kiinan 4.-5. syyskuuta isännöimän tilaisuuden loppukommunikea puhuu hyvin yleisellä tasolla talouskasvun tukemisesta vaikeassa globaalissa ympäristössä. Yhteistyön osalta esille nousivat protektionismin vastustaminen ja kaupan elvyttäminen. G20-maat sitoutuvat siihen, että valuuttakursseja ei tietoisesti heikennetä kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kokous antoi luonnollisesti suuren painon kansainväliselle yhteistyölle ja sitä hoitaville järjestöille. G20 kehui Kiinan yhteistyötä julkisten velkojen järjestelyjä hoitavan Pariisin klubin puitteissa. Kiinan suurten velkasaamisten takia maan toivotaan myös liittyvän järjestön jäseneksi. Kansainvälistä huolta aiheuttanut kysymys Kiinan teräksen ylituotannosta siirrettiin OECD:n tuella toimivalle työryhmälle.

Kokouksen alla Kiina ja Yhdysvallat, jotka vastaavat 38 prosentista maailman kasvihuonepäästöistä, ilmoittivat ratifioineensa Pariisin ilmastosopimuksen. Tämä luo paineita myös jäljellä oleville G20-maille ratifioida sopimus. Jotta viime vuoden joulukuussa tehty sopimus tulisi voimaan, edellyttää se 55 maan ratifiointia, jotka kattavat vähintään 55 % kasvihuonepäästöistä. Kiinan ja Yhdysvaltojen mukaantulon myötä sopimuksessa on mukana 26 maata. Sopimuksella pyritään pitämään maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle 2 asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna ja se edellyttää sopimuskumppaneilta päästötavoitteiden ja -tietojen julkistamista. Toiveiden vastaisesti G20 ei pystynyt sopimaan fossiilisten polttoaineiden tukien alasajon aikataulusta.


Näytä viikkokatsaus 2016/35 Näytä viikkokatsaus 2016/37