Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/35

Kiinan hallitus ilmoitti viime viikolla, että se käynnistää uudistuksen, jolla pyritään selkeyttämään keskus- ja paikallishallinnon vastuunjakoa ja poistamaan päällekkäisyyksiä sekä siirtämään joitakin toimintoja paikallishallinnoilta keskushallinnolle. Uudistuksella pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä ja sen on määrä olla valmis vuonna 2020. Tarve uudistukselle on ollut jo pitkään ilmeinen. Vuodesta 1994 käytössä ollut nykyinen järjestelmä jakaa alueiden vastuulle 85 % julkisista menoista, mutta julkisista tuloista ne keräävät vain runsaat 50 %. Vaikka epäsuhtaa paikataan keskushallinnon suurilla tulonsiirroilla alueille, maaoikeuksien myynti on muodostunut paikallishallinnoille keskeiseksi tulonlähteeksi ja tulojen ja menojen epäsuhta on monien arvioiden mukaan ruokkinut alueiden budjetin ulkopuolista velkaantumista.

Edellinen suuri julkisen talouden uudistus tehtiin vuonna 2014, kun lakimuutoksella alueille annettiin mahdollisuus laskea liikkeelle velkakirjoja, tosin keskushallinnon luvalla. Muutoksen tavoitteena oli hillitä paikallishallintojen budjettien ulkopuolista toimintaa, mikä parantaa niiden toiminnan läpinäkyvyyttä. Vaikka lakimuutosta ei ole vielä täysin pantu täytäntöön, alueiden velkakirjojen liikkeellelaskut ovat lisääntyneet merkittävästi. Niillä on kuitenkin edelleen merkittävää budjetin ulkopuolista toimintaa.

Virallisten tilastojen mukaan Kiinan julkisen talouden tulot ja menot ovat pysytelleet 20–25 prosentissa BKT:stä viime vuodet ja vaje on ollut 2–3 prosentin luokkaa. Kun paikallishallintojen budjetin ulkopuoliset vastuut otetaan huomioon, IMF arvioi tulojen olleen hieman suuremmat ja menojen selvästi virallista lukemaa suuremmat. Se laskeekin julkisen talouden vajeen olleen viime vuosina noin 10 % BKT:stä. IMF:n arvion mukaan julkista velkaa oli viime vuoden lopussa lähes 60 % BKT:stä, ja se ennustaa velkasuhteen jatkavan kasvuaan tulevina vuosina.