Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/34

Kulutuksen osuus bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 52 %, josta yksityinen kulutus kattoi kolme neljännestä. Kiinteiden investointien osuus on silti yhä korkea, 43 % BKT:sta. Kansantalouden tilinpidon mukaan kulutus kasvoi edellisvuodesta reaalisesti 8 % ja investointien kasvu hidastui 6 prosenttiin. Kulutuksen kontribuutio viime vuoden BKT:n kokonaiskasvuun oli 60 %.

Tilastovirasto päivitti heinäkuussa BKT:n tilastointitapaa, minkä johdosta investointien osuus BKT:sta hivenen nousi. Revisio ei kuitenkaan muuta kokonaiskuvaa talouden rakennemuutoksesta, jossa investointien osuus BKT:sta hitaasti pienenee ja kulutuksen osuus kasvaa. Lisäksi nykyinen kansantalouden tilinpito ei arvioiden mukaan kata Kiinan palvelusektoria koko laajuudessaan, jolloin myös kulutuksen osuuden BKT:sta arvioidaan olevan tilastoitua suurempi.

Kiinan bruttokansantuotteen rakenne 1984–2015

v201634k1.jpg
Lähde: CEIC.