Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/34

Artikla IV -raportissaan IMF kiitteli muodollista korkojen vapauttamista ja uutta valuuttakurssimekanismia askeleina markkinaperusteisempaan politiikkaan. Kelluvan valuuttakurssin järjestelmään olisi edullista siirtyä mahdollisimman pian, mieluiten jo vuoteen 2018 mennessä. Käytännön siirtymämekanismiksi IMF suosittaa kauppapainotetun valuuttakurssin sallitun vaihteluvälin kasvattamista. Joustavampi valuuttakurssi suojaisi taloutta ulkoisilta sokeilta ja sallisi itsenäisen rahapolitiikan pääomamarkkinoiden avautuessa. Juanin arvon IMF arvioi olevan lähellä tasapainotasoaan.

Rahapolitiikassa IMF kehottaa Kiinaa siirtymään järjestelmään, jossa valtio määrittää eksplisiittisen keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteen rahapolitiikan ohjenuoraksi ja antaa keskuspankille toiminnallisen riippumattiomuuden tämän saavuttamiseksi. Uudeksi politiikkakoroksi IMF suosittaa viikon mittaista repo-korkoa, jonka ympärille on mahdollista muodostaa ns. "korkoputki", kuten keskuspankki on hahmotellut (ks. BOFIT Viikkokatsaus 48/2015). Markkinaperusteiseen rahapolitiikkaan siirtyminen tulisi tapahtua käsi kädessä valuuttakurssijouston lisäämisen kanssa. IMF myös toivoo Kiinan selkiyttävän rahapolitiikan kommunikointia, mikä myös lisäisi politiikan vaikuttavuutta.

Useista markkinatoimijoista poiketen IMF näkee nykyisen rahapolitiikan virityksen olevan jo riittävän kevyttä ja reaalikorkojen talousfundamenttien perusteella määriteltyä tasoa matalammalla. IMF odottaa inflaation kiihtyvän, jolloin korkoja tulisi nostaa. Hieman korkeammat korot auttaisivat myös velkakasvun hillitsemisessä erityisesti virallisen pankkisektorin ulkopuolella, jonne kaikki sääntelyn keinot eivät ulotu.

Pääomaliikkeiden vapauttamisessa IMF sen sijaan suosittaa varovaisuutta. Pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden avaamisessa tulisi edetä vasta kun rahoitusjärjestelmää ja yritysten hallintoa on parannettu ja valuuttakurssin joustoa lisätty.