BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/34

Tavaratuonnin arvo supistui tammi-kesäkuussa 9 % vuotta aiemmasta ja oli 84 mrd. dollaria. Tuonnin arvo supistui yhä kaikissa suurimmissa tavararyhmissä. Supistuminen on kuitenkin hidastunut ja kesäkuussa tuonti oli enää runsaan prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti jopa kasvoi kesäkuussa ensi kertaa kahteen vuoteen ja sen arvo oli 7 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Myös kemian tuotteiden tuonnin supistuminen on lähes loppunut, mutta elintarvikkeiden tuonnin luisu on hieman kiihtynyt viime kuukausina. EU:n osuus Venäjän tuonnista kasvoi hieman vuotta aiemmasta ja oli lähes 40 %.  Liki kolmannes tuonnista tuli Aasiasta ja Kiina oli jälleen suurin tuontimaa lähes viidenneksen osuudellaan. Tuonti Turkista putosi tammi-kesäkuussa alle puoleen vuotta aiemmasta.  

Tavaraviennin arvo oli tammi-kesäkuussa vajaat 130 mrd. dollaria eli lähes 30 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Myös viennin arvon supistuminen on hieman hidastunut viime kuukausina raaka-aineiden hintojen nousun myötä. Vientimäärien kehitys taas on vaihdellut. Raakaöljyn, maakaasun, mustien metallien, puun ja viljan vientimäärät kasvoivat tammi-kesäkuussa. Öljytuotteiden vientimäärä sitä vastoin supistui huomattavasti ja myös lannoitteita, alumiinia sekä kuparia vietiin vuodentakaista vähemmän. EU:n osuus Venäjän viennistä laski hieman vuotta aiemmasta alle puoleen ja Aasiaan meni viidennes viennistä. Vienti useimpiin maihin supistui yhä, mutta esim. vienti Iraniin ja Egyptiin kasvoi.

Venäjän tavaratuonnin arvon kehitys alueittain

v201634v1.jpg
Lähde: Venäjän tulli.


Näytä viikkokatsaus 2016/33 Näytä viikkokatsaus 2016/35