BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2015/44

Keskuspankki poisti jäljellä olevat korkorajoitteet, eli korkokaton alle vuoden mittaisilta talletuksilta, 24.10. lähtien. Pitemmän maturiteetin talletuksilta korkokatto poistettiin elokuussa ja lainakorot on vapautettu jo aiemmin, joten korkojen vapauttaminen on nyt muodollisesti saatu päätökseen. Korkojen vapauttaminen on iso askel markkinatalouteen siirtymisen tiellä, sillä se mahdollistaa kilpailun lisääntymisen rahoitusmarkkinoilla sekä pääomaliikkeiden vapauttamisen jatkamisen. Kun talletuskorkojen muodollinen vapauttaminen etenee käytäntöön, se vähentää varjopankkisektorin ongelmallisimpien sijoitusinstrumenttien kysyntää ja tervehdyttää tältä osin markkinoita.

Korkojen vapauttaminen kannustaa siirtymään kehittyneiden talouksien kaltaiseen korkopolitiikkaan, mikä edellyttää todellisen rahapoliittisen koron käyttöönottoa. Tällä hetkellä sellaista ei ole, vaan reservivaatimukset ovat ehkä tärkein rahapoliittinen instrumentti. Nykyisten viitekorkojen rooli on epäselvä. Rahapolitiikan epäselvyyttä lisää se, että keskuspankki myöntää suoraa rahoitusta mm. valtion kehityspankkien kautta. Lisäksi pankkien lainanantoa ohjataan suoraan (ns. window guidance) tavalla, joka ei ole läpinäkyvä ja sopii siten huonosti markkinatalouden pelisääntöihin.


Näytä viikkokatsaus 2015/43 Näytä viikkokatsaus 2015/45