BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2015/44

Viime viikolla korkojen vapauttamisen yhteydessä Kiinan keskuspankki laski yhden vuoden pankkilainojen viitekorkoa 0,25 prosenttiyksikköä 4,35 prosenttiin ja talletusten viitekorkoa saman verran 1,5 prosenttiin. Muodollisesta korkojen vapauttamisesta huolimatta viitekorot ovat vielä ohjenuorana pankkien hinnoittelussa. Vaikka lainakorot vapautettiin lopullisesti kesällä 2013, suuri osa pankkien lainanannosta myönnetään yhä korolla, joka on lähellä viitekorkoa. 

Korkojen ohella kaikkien pankkien reservivaatimusta laskettiin 0,5 prosenttiyksiköllä ja joidenkin pankkien osalta sitä alennettiin prosenttiyksikön verran. Suurten pankkien reservivaatimus on nyt 17,5 % ja pienemmillä pankeilla muutaman prosenttiyksikön vähemmän.

Viimeksi korkoja ja reservivaatimusta alennettiin elokuun lopulla. Lisäksi keskuspankki laajensi lokakuussa kokeilua, jossa se myöntää liikepankeille uutta rahoitusta vakuuksia vastaan. Vakuutena ovat liikepankkien hallussa olevat velkakirjat.
Rahapolitiikan keventäminen johtuu talousnäkymien epävarmuudesta. Vaikka rahapolitikkaa on toistuvasti kevennetty ja Kiinan BKT kasvoi kolmannella neljänneksellä melko vakaasti lähes 7 prosentin vauhtia, hintakehitys on pysynyt vaisuna. Voi myös olla, että päätöksellä varaudutaan Yhdysvaltojen koronnostoon, mikä tulee toteutuessaan vaikeuttamaan rahapolitiikan keventämistä myös Kiinassa. Ongelma on kuitenkin se, että rahapoliittinen elvytys pahentaa velkaongelmaa, joka jo nyt on suurin riski Kiinan taloudelle.


Näytä viikkokatsaus 2015/43 Näytä viikkokatsaus 2015/45