BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2015/44

Federaatiobudjetin luonnoksen mukaan budjettivajeesta 90 % rahoitetaan valtion reservirahastosta. Finanssiministeriön arvion mukaan vuoden 2016 lopussa rahastossa on summa, joka vastaa 1,3 prosenttia BKT:stä. Rahastossa olevien varojen suhde BKT:hen oli syyskuun lopussa 6,4 %, ja tämän vuoden lopussa suhde tulee ministeriön arvion mukaan olemaan 4,6 %. Tänä vuonna rahaston ruplamääräisen arvon pienenemistä on hillinnyt ruplan kurssin heikentyminen.

Kansallisen hyvinvointirahaston varoja ei aiota käyttää vajeen rahoittamiseen kuin hiukan, joten tilanne pysyy tältä osin samana kuin edellisinä vuosina. Budjettiarvion mukaan ensi vuoden lopussa rahastossa on varoja edelleen 6 % BKT:stä. Rahastosta ei myöskään aiota kovin paljoa luotottaa esimerkiksi infrastruktuurihankkeita tai antaa tukea hankkimalla osakeomistuksia. Varojen sijoituksina mahdolliset luotot ja osakkuudet eivät vähennä rahaston kokoa vaan pysyvät rahaston taseessa saatavina, mutta saatavien maturiteetin pidentämisen ohella ne voivat lisätä rahaston riskejä.


Näytä viikkokatsaus 2015/43 Näytä viikkokatsaus 2015/45