BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2015/44

Luonnosten ohella duumaan lähetettiin finanssiministeriön laskelma, jonka valossa koko valtiontalouden tulot (mukaan lukien alueiden ja kuntien budjetit) lisääntyvät nimellisruplissa arviolta viitisen prosenttia tästä vuodesta. Tulolaskelmien pohjana olevassa talousministeriön ennusteessa inflaation vuosikeskiarvo 2016 on 7,4 %. Öljyn hinnan (Urals) oletetaan olevan 50 dollaria tynnyriltä ja BKT:n kasvavan 0,7 %. Valtiontalouden menoarvio viittaa nimellismenojen kasvuun vain parilla prosentilla.

Valtiontalouden vajeeksi finanssiministeriö arvioi 3,8 % suhteessa ensi vuodelle ennustettuun BKT:hen. Arvioon sisältyvä federaatiobudjetin vaje on presidentti Putinin osoittaman enimmäisrajan mukaisesti 3 % BKT:stä.

Tarve lisätä federaation budjettituloja ensi vuonna johti eräiden erityisverojen ja -maksujen muutoksiin. Niistä ja aiemmin päätetyistä muutoksista eniten lisää tuloja tuovat muutokset öljyn tuotanto- ja vientiveroon.  Myös muutokset kaasun tuotantoveroon, autojen käyttömaksuun sekä keskuspankin voittojen ja valtion vararahastojen tuottojen tilityksiin ovat tärkeitä. Öljy- ja kaasuverotulot, jotka menevät käytännössä kokonaan federaatiobudjettiin, lisääntyvät noin 3 % tämän vuoden noin viidesosan suuruisen pudotuksen jälkeen. Koko valtiontalouden tulojen lisäyksen finanssiministeriö odottaa kohdistuvan varsin tasaisesti eri budjettilohkoille (federaatio, alueet ja kunnat sekä sosiaalirahastot).

Valtiontalouden tulojen ja menojen muutos vuodentakaisesta          
201544v.png
Lähde: Finanssiministeriö

Federaatiobudjetin menot kasvavat hieman muita lohkoja nopeammin, mutta kuitenkin vain 4–5 % (myös varojensiirrot muille budjeteille pois laskien). Puolustusmenoja ei olla lisäämässä edes nimellisruplissa. Toisaalta talouden mahdolliseen lisätukeen varatut menot, joiden käytöstä päättää presidentti tai hallitus, sekä avaruusalan menot moninkertaistuvat. Varojensiirrot eläkerahastoon kasvavat, mutta siirrot alueiden budjetteihin vähenevät hieman.

Alueiden budjettimenojen arvioidaan pysyvän suunnilleen tämän vuoden lukemissa, kuten myös eläkerahaston ja muiden sosiaalirahastojen menojen. Eläkerahaston menojen kasvun pysäyttämiseksi eläkkeiden korotukset alennetaan vain 4 prosenttiin, joskin hallituksessa sovittiin lisäkorotuksesta, jonka toteutuminen riippuu vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon taloustilanteesta.


Näytä viikkokatsaus 2015/43 Näytä viikkokatsaus 2015/45