BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/27

​Lauantaina 27.6. keskuspankki ilmoitti laskevansa viitekorkojaan 0,25 prosenttiyksiköllä niin, että nyt yhden vuoden lainojen viitekorko on 4,9 % ja talletusten 2,0 %. Samalla keskuspankki laski myös pankkitalletuksiin kohdistuvaa varantovelvoitetta 0,5 prosenttiyksikköä suurelta osalta pankkeja. Pankkien varantovelvoitteet ovat kuitenkin yhä korkeita, keskimäärin 14,5–18,5 % pankkien talletuksista, mikä sitoo paljon rahoituspotentiaalia.

Viitekorkojen ja varantovelvoitteen lasku samalla kertaa on poikkeuksellista, sillä viimeksi näin tehtiin kansainvälisen finanssikriisin iskiessä Kiinan talouteen syksyllä 2008. Kiinan keskuspankki ei juuri perustele politiikkapäätöksiään, mikä aiheuttaa arvailuja päätösten perusteista. Selvältä näyttää, että viranomaiset ovat huolissaan talouden kasvuvauhdin hidastumisesta. Ajoituksen osalta on arvailtu sitä, oliko rahapolitiikan keventämisellä tarkoitus tukea viime viikolla jyrkkään laskuun lähteneitä osakemarkkinoita ja vähentää siitä johtuvaa epävarmuutta. Toinen mahdollisuus on, että lasku osakemarkkinoilla yksinkertaisesti antoi tilaa rahapolitiikan keventämiselle ilman pelkoa siitä, että keventäminen ruokkisi velanottoa ja kuplaa osakemarkkinoilla. 

Kommunikoinnin niukkuuden lisäksi Kiinan rahapolitiikan vaikeaselkoisuutta lisää järjestelmän keskeneräisyys. Periaatteessa pankkien yleisöluottojen korot ovat vapautettu ja talletuskorkojenkin joustavuutta on lisätty, joten nykyisten viiteluottojen rooli on hämärä. Yksiselitteistä rahamarkkinoiden ohjauskorkoa taas ei vielä ole. Keskuspankki pyrkii myös ohjaamaan suoraan rahoitusta tärkeäksi katsomilleen sektoreille, mutta pelisäännöt keskuspankin myöntämien luottojen ja varantovelvoitteen laskutavan osalta eivät ole läpinäkyvät. Nytkin varantovelvoitteen laskun ehdoksi asetettiin se, että pankkien on luototettava maataloutta sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta käytännössä rajoituksen tarkoituksenmukaisuus jää epäselväksi.


Näytä viikkokatsaus 2015/26 Näytä viikkokatsaus 2015/28