BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/27

​Valtiontalouden linjausluonnoksessaan ministeriö ennakoi puolustus- ja sosiaalimenojen lisääntyvän tänä vuonna neljäsosalla. Sosiaalimenot nousevat jo yli 14,5 prosenttiin BKT:stä ja puolustusmenot 4,3 prosenttiin BKT:stä. Puolustusmenojen arvioidaan kuitenkin vähenevän vuonna 2016 sekä lisäksi sisäisen turvallisuuden ja järjestyksen menojen pysyvän edelleen nimellisesti ennallaan tänä ja ensi vuonna. Myös talouden eri sektoreille kohdistettujen menojen odotetaan säilyvän ennallaan ensi vuodesta alkaen. Sosiaalimenojen kasvun kaavaillaan asettuvan tämän vuoden jälkeen inflaation tahtiin. Tämä kuitenkin edellyttää, että  eläkkeiden korotukset painetaan ministeriön ehdotuksen mukaisesti hieman ennustettua inflaatiota pienemmiksi. Lisäksi ministeriö ehdottaa yleisen eläkeiän korottamista kuudella kuukaudella vuodessa, tavoitteena 63 vuoden eläkeikä sekä naisille että miehille (nykyisin 55 ja 60 vuotta).

Näillä edellytyksillä voidaan ministeriön laskelmien mukaan lisätä koulutusmenoja lähivuosina inflaation tahdissa ja terveydenhoitomenoja hiukan inflaatiota nopeammin.


Näytä viikkokatsaus 2015/26 Näytä viikkokatsaus 2015/28