BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/27

​Finanssiministeriö arvioi tuoreessa linjausluonnoksessaan valtiontalouden tulojen ruplamääräisen nimellisarvon vähenevän tänä vuonna noin 4 %. Tulojen osuus BKT:stä pienenee 35 prosenttiin. Tuloarvion pohjana on talousministeriön ennuste, jossa öljynhinnan oletetaan varsin varovasti olevan tänä vuonna 50 dollaria. BKT:n arvioidaan supistuvan 3 % ja inflaation vuosikeskiarvon olevan tänä vuonna noin 15,5 %.

Federaatiobudjetin nimellistulojen ministeriö ennakoi supistuvan tänä vuonna toistakymmentä prosenttia öljy- ja kaasuverotulojen pudotessa neljäsosalla. Alue- ja kuntabudjettien verotulot lisääntyvät noin 6 %, mutta niiden kokonaistulojen kasvu jää pariin prosenttiin, sillä varojensiirtoja federaatiobudjetista alueille vähennetään tuntuvasti. Valtion sosiaalirahastojen tulot nousevat yli viidesosalla, kun varojensiirtoja etenkin eläkerahastolle lisätään voimakkaasti. Myös rahastojen verotulot kasvavat kohtalaisesti.

Valtiontalouden menojen ministeriö arvioi lisääntyvän tänä vuonna nimellisesti 8 %. Menojen osuus nousee lähes 41 prosenttiin BKT:stä. Federaation menot, pl. varojensiirrot muihin budjetteihin, kasvavat hieman paremmin (jos laskuista jätetään pois joulukuun 2014 suuri pankkitukisumma). Alue- ja kuntabudjettien menot lisääntyvät vain 5 %. Sosiaalirahastojen menot sitä vastoin kasvavat suunnilleen neljäsosan.

Valtiontalouden vaje syvenee finanssiministeriön laskelmissa tänä vuonna 5,5 prosenttiin BKT:stä. Federaatiobudjetin vaje on yli 3,5 % BKT:stä, jonka rahoittaminen federaation reservirahastosta puolittaa rahaston. Aluebudjettien vajeita rahoitetaan osin federaation budjettiluotoilla. Ministeriö on huolestunut alueiden vajeista ja ehdottaa, että aluebudjeteille asetetaan lailla vajeraja, joka suhteutetaan aluebudjetin tuloihin ilman federaatiolta saatuja varojensiirtoja.

Lähivuosien tuloarviossa öljynhinnan oletetaan olevan 60 dollaria vuonna 2016 ja 65 dollaria vuonna 2017 sekä BKT:n kasvavan yli 2 % vuodessa. Valtiontalouden tulot elpyvät. Menojen nimellinen kasvu on kuitenkin ministeriön laskelmien mukaan rajattava 5 prosenttiin vuodessa eli hieman alle ennustetun inflaation, jos valtiontalouden vaje aiotaan saada madallettua noin 2,5 prosenttiin BKT:stä vuonna 2017.

Valtiontalouden tulot ja menot (%-muutos) sekä vaje (% BKT:stä)
201527v1.png
Lähde: Finanssiministeriö


Näytä viikkokatsaus 2015/26 Näytä viikkokatsaus 2015/28