BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/46

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapasivat San Franciscossa Yhdysvalloissa marraskuun 15. päivä Aasian ja Tyynenmeren maiden APEC-kokouksen yhteydessä. Vaikka presidenttien tapaaminen ei tuonut merkittäviä muutoksia maailman kahden suurimman talouden keskinäisiin taloussuhteisiin, maiden johtotason keskusteluyhteyden vahvistaminen on jo itsessään merkittävää. Presidentit jatkoivat marraskuussa 2022 Balilla käytyä dialogia, ja monista perustavanlaatuisista erimielisyyksistä huolimatta he keskustelivat myös yhteistyöstä; maiden intresseissä on yhteneväisyyksiä esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja tekoälyn käyttöön liittyvien teemojen parissa. Presidenttien tapaamisessa keskusteltiin myös maiden kahdenvälisistä suhteista ja avoimen kommunikaation ylläpitämisen tärkeydestä. Myös asevoimien kommunikaatioyhteyden palauttaminen ja huumausaine fentanyylin valmistamiseen tarvittavien kemikaalien tuotanto Kiinassa olivat keskeisiä kahdenvälisiä aiheita, joiden parista saatiinkin konkreettisempia neuvottelutuloksia. Globaalien aiheiden keskiössä olivat muun muassa Israel-Hamas konflikti, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Taiwanin tilanne sekä ihmisoikeudet.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kahdenväliset suhteet ovat olleet kireät jo pidemmän aikaa, erityisesti vuodesta 2018 lähtien, jolloin maiden välinen kauppasota puhkesi ja suurvaltakilpailu alkoi voimistua. Viimeisen viiden vuoden aikana sekä Yhdysvallat että Kiina ovat asettaneet useita toisiinsa kohdistuneita tuontitulleja ja vientirajoitteita, jotka ovat osaltaan muuttaneet maailmankaupan dynamiikkaa. Uusimpana toimena tapaamisen alla Yhdysvallat päivitti viime lokakuussa asetettuja teknologian vientirajoituksiaan. Uudet päivitykset laajentavat rajoitusten piirissä olevia puolijohteita ja teknologioita sekä lisäsivät uusia kiinalaisyrityksiä Yhdysvaltojen vientikieltolistalle. Kauppasuhteen tilaan ei ole odotettavissa helpotuksia lähiaikoina ja maidenväliset tuontitullit pysyvät korkeina. Erityisesti teknologiaan liittyvät erimielisyydet ovat huomattavat, sillä Yhdysvallat pyrkii vaikeuttamaan Kiinan kehittymistä teknologian suurvallaksi.

Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset tullitasot pysyvät korkealla
202346_ki4.png
Lähteet: PIIE ja Macrobond.

Kun kyseessä on maailman kaksi suurinta taloutta, niiden huonot välit vaikuttavat maailmantalouden tilanteeseen, esimerkiksi talousluottamuksen kautta. Lisäksi laajat vientirajoitteet ja tullimaksut tekevät liiketoimintaympäristöstä haasteellisemman monille kansanvälisille yrityksille. Konfliktin seurauksena maailmankaupan rakenne on mukautunut. Yhdysvaltojen ja Kiinan tärkeys toistensa kauppakumppaneina on vähentynyt. Yhdysvaltojen osuus Kiinan tavarakaupasta (tuonti ja vienti) on nyt noin 11 %, kun se oli ennen kauppasotaa yli 14 %. Vastaavasti Kiinan osuus Yhdysvaltojen tavarakaupasta on pudonnut noin 16 prosentista 13 prosenttiin. Samanaikaisesti esimerkiksi Kaakkois-Aasian merkitys kauppakumppanina on kasvanut kauppasodan molemmille osapuolille, mikä lienee osoitus siitä, että tuotantoketjut ovat mukautuneet uuteen dynamiikkaan.

Yhdysvaltojen kiristämä ulkomaisten suorien sijoitusten valvonta ja puoluerajat ylittävä yhteisymmärrys tiukan Kiina-linjan noudattamisesta ovat näkyneet kiinalaisten Yhdysvaltoihin suuntautuvien investointien vähenemisenä. American Enterprise Instituten keräämän tilaston mukaan Kiinan suurien (yli 100 milj. dollaria) suorien investointien virrat Yhdysvaltoihin ylsivät yhteensä 130 miljardiin euroon vuosien 2013 ja 2017 välillä. Kauppasodan puhkeamisen jälkeen vuosina 2018–2022 uudet suorat sijoitukset olivat arvoltaan 20 miljardia euroa, vain 15 % edeltävän periodin summasta, tosin pandemiakin lienee osasyyllinen jyrkkään pudotukseen. Teknologiaan liittyvät erimielisyydet huomioon ottaen ei liene yllätys, että erityisesti teknologiasektoriin liittyvät investoinnit ovat romahtaneet.

Kiinalaiset suorat investointivirrat Yhdysvaltoihin (suuret yli 100 milj. dollarin sijoitukset)
202346_ki5_3.png

*) Vuosi 2023 tammi-kesäkuu
Lähteet: American Enterprise Institute ja BOFIT. 


Näytä viikkokatsaus 2023/45 Näytä viikkokatsaus 2023/47