BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/42

Useat kansainväliset organisaatiot ovat päivittäneet talousennusteitaan. Viime viikolla Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi maailmatalouden ennusteensa World Economic Outlook -raportissa. Siinä se ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,0 % ja ensi vuonna 2,9 %. Ennuste on linjassa muiden, kuten EKP:n ja OECD:n, ennusteiden kanssa. Kasvu on selvästi matalampaa kuin COVID-19 pandemiaa edeltäneenä ajanjaksona 2000–2019, jolloin keskimääräinen kasvuvauhti oli 3,8 %. Maailmantalouden kasvua valuuttarahaston mukaan painaa inflaation hidastamiseen tähtäävä kireä rahapolitiikka, kiristyvä finanssipolitiikka, pandemian pitkäaikaisvaikutukset, Venäjän hyökkäyssodan seuraukset, geotaloudellinen fragmentaatio sekä sään ääri-ilmiöt, kuten El Niño.

Valuuttarahasto laski Kiinan tämän ja ensi vuoden kasvunennusteita hieman edellisestä ennusteestaan, joka julkaistiin heinäkuussa. Se ennustaa Kiinan talouden kasvavan tänä vuonna 5,0 % ja 4,2 % ensi vuonna. Kiinan talouskasvua sen mukaan painavat kiinteistösektorin ongelmat, jotka vaikuttavat myös kulutukseen ja kuluttajien luottamukseen. Samaan aikaan yritysten tuotantoa ja investointeja painavat heikentynyt vientikysyntä ja geopoliittinen epävarmuus. Venäjän tämän vuoden kasvuennustetta valuuttarahasto nosti 2,2 prosenttiin johtuen julkisten menojen, investointien ja yksityisen kulutuksen ennakoitua voimakkaammasta kasvusta. Ensi vuodelle valuuttarahasto ennustaa Venäjän talouden kasvavan 1,1 %.

Valuuttarahasto ennustaa maailmankaupan kasvavan tänä vuonna 0,9 % ja ensi vuonna 3,5 %. Myös Maailmankauppajärjestö WTO julkaisi tässä kuussa maailmankaupan ennusteensa, joka on hyvin linjassa valuuttarahaston ennusteen kanssa. Nämä ovat historiallisesti hyvin hitaita kasvulukuja, sillä vuosina 2000–2019 maailmankauppa kasvoi keskimäärin 4,9 % vuodessa. Kasvua painaa lisääntyneet kaupan rajoitteet, mutta myös heikko maailmantalouden kysyntä sekä kulutuksen painottuminen koronarajoitusten jälkeen entistä enemmän kotimaisiin palveluihin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty viimeaikaisia kasvuennusteita muutamalle kehittyvälle taloudelle. Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteet ulottuvat aina vuoteen 2028 saakka. Näin pitkien ennusteiden voidaan tulkita heijastelevan enemmän maan pidemmän aikavälin kasvupotentiaalia, jossa esimerkiksi raha- ja finanssipolitiikan kaltaiset suhdanteisiin liittyvät tekijät tasoittuvat. Tarkemmin valuuttarahaston maailmantalouden ennusteesta Suomen Pankin blogista.

Eri organisaatioiden ennusteet talouden kasvulle, %. Edelliset, kevään tai kesän 2023, ennusteet suluissa.

202342_ki4_3.png
Lähteet: Aasian kehityspankki (ADB), Maailmanpankin Itä-Aasian ja Oseanian osasto, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), OECD  ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/41 Näytä viikkokatsaus 2023/43