BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/41

Viime vuonna Ukrainan BKT supistui peräti 29 % Venäjän laittoman hyökkäyssodan seurauksena. Taloudellinen aktiviteetti supistui etenkin vuoden alkupuolella Venäjän valloitettua laajoja alueita Itä- ja Etelä-Ukrainassa. Miljoonat ukrainalaiset joutuivat jättämään kotinsa ja he siirtyivät joko ulkomaille tai Länsi-Ukrainaan. Lisäksi Venäjän sotatoimet ovat suoraan tuhonneet merkittävän määrän Ukrainan taloudellista kapasiteettia. Mustanmeren laivareittien käytön osittainen tai kokonainen keskeytyminen on häirinnyt merkittävästi Ukrainan vientiä. Ennen helmikuun 2022 hyökkäystä Ukrainan elintarvikeviennistä noin 90 % kulki Mustanmeren kautta, ja vuonna 2021 noin 40 % Ukrainan kokonaisviennistä koostui elintarvikkeista.

Taloudellisen aktiviteetin supistuminen oli viime vuonna varsin laaja-alaista. Tänä vuonna eniten ovat kasvaneet vähittäis- ja tukkukauppa sekä liikenne. Osittain tämä johtuu siitä, että merkittävä osa vuonna 2022 Ukrainasta paenneista on palannut. Aluetasolla Länsi-Ukrainan monilla alueilla taloudellinen toiminta palasi ennen helmikuuta 2022 vallinneelle tasolle jo viime vuoden loppupuolella. Venäjän viime talvella Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistamat hyökkäykset haittasivat taloutta kuitenkin lähes joka puolella maata.

Ukrainan BKT on kääntynyt kasvuun, mutta sodan aiheuttaman pudotuksen kiinni ottaminen kestää kauan

202341_ukr1.png

Lähteet: IMF, BOFIT.

Ukrainan talous kääntyi uudelleen kasvuun viime vuoden loppupuolella, mutta toki hyvin alhaiselta tasolta. Tällä viikolla Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennusti Ukrainan BKT:n kasvavan tänä vuonna 2 %, kun taas Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin (EBRD) ennuste tämän vuoden BKT-kasvulle on yksi prosentti. Consensus Economics -tutkimuslaitoksen keräämien yksityisen sektorin kasvuennusteiden keskiarvo tälle vuodelle oli syyskuussa 2,7 %. Elokuussa julkaistu Ukrainan keskuspankin BKT-ennuste oli 2,9 %, mutta lokakuun lopussa julkaistava seuraava ennuste on korkeampi.

Käytännössä kaikissa ennusteissa talouskasvun odotetaan kiihtyvän ensi vuonna: IMF:n ennuste vuoden 2024 BKT:n kasvulle on 3,2 %, EBRD:n 3 %, Ukrainan keskuspankin 3,5 % ja Consensus Economicsin keräämien ennusteiden keskiarvo 5,2 %. Ennusteisiin liittyvä epävarmuus on tietenkin hyvin suurta. Erittäin paljon riippuu sodan kulusta ja taloudellisen avun jatkumisesta Ukrainalle.

Ukrainan taloutta ja vastarintaa tukee merkittävästi ulkoinen talousapu sekä lainojen että lahjoitusten muodossa. Ukrainalla on IMF:n nelivuotinen Extended Fund Facility -talousohjelma, jonka puitteissa maalle on tarkoitus lainata yhteensä 15,6 mrd. dollaria. Ohjelma hyväksyttiin maaliskuussa, ja Ukraina on lainannut tähän mennessä ohjelmassa IMF:ltä noin 3,6 mrd. dollaria (3,4 mrd. euroa). IMF-ohjelma ohjaa osaltaan Ukrainan makrotalouspolitiikkaa sekä myös rakenneuudistuksia.

Suurempi tukija on tänä vuonna ollut Euroopan unioni, jonka Macro-financial Assistance -ohjelman puitteissa Ukrainalle on lainattu jo 12 mrd. euroa. Myös yksittäisten maiden apu on ollut tärkeää. Kiel Institute for World Economics -tutkimuslaitoksen keräämien tietojen mukaan EU-instituutioiden antama ja lupaama rahoitusapu on tammikuusta 2022 lähtien ollut 77 mrd. euroa, joten EU on selvästi Ukrainan suurin tukija. Sotilasavussa Yhdysvallat on puolestaan ykkönen.

Vuonna 2022 Ukrainan keskuspankki rahoitti merkittävän osan julkisen talouden alijäämästä, mutta tänä vuonna tilanne on muuttunut selvästi. Tammi-syyskuussa Ukrainan valtiontalouden alijäämä oli noin 32 mrd. dollaria. Tämä on katettu käytännössä kokonaan ulkomaisella rahoituksella, josta noin yksi kolmannes on ollut lahjoituksia. Maan rahoitustilanteen helpottuminen on myös antanut Ukrainan keskuspankille mahdollisuuden sallia hryvnian tiukan kurssikiinnityksen purkamisen. Keskuspankin valuuttavaranto oli syyskuun lopussa 40 mrd. dollaria. Valuuttavaranto on korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2011, mikä vakauttaa osaltaan Ukrainan rahoitusmarkkinoita.

Ukrainan valuuttavaranto on kasvanut huomattavasti vuoden 2022 puolivälistä lähtien

202341_ukr2_3.png

Lähteet: Ukrainan keskuspankki, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/40 Näytä viikkokatsaus 2023/42