BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/47

Rosstatin alustavien tietojen mukaan Venäjän BKT supistui heinä-syyskuussa 4 % vuotta aiemmasta. Toisella neljänneksellä BKT:n vuosimuutos oli −4,1 %. Venäjän hyökkäyssodan taloudelliset vaikutukset sille itselleen näkyvät nyt maan talousluvuissa selvästi, ja etenkin kotimainen kysyntä on kärsinyt tänä vuonna. Myös ulkomaisista tuontipanoksista riippuvaiset alat ovat olleet ongelmissa.

Heinä-syyskuussa heikosti kehittyi etenkin tukkukauppa, joka supistui 23 % vuotta aiemmasta. Myös vähittäiskaupan määrä supistui 9 %. Rahtiliikenne väheni lähes 6 % ja jalostusteollisuuden tuotanto supistui 2 %. Sitä vastoin maataloustuotanto kasvoi 6 % hyvän sadon siivittämänä. Myös rakentamisen kasvu oli vahvaa, lähes 7 %. Rakentamista on tuettu monin tavoin, esim. subventoiduilla lainoilla.

Viimeisimmät ennusteet Venäjän talouskehityksestä odottavat BKT:n supistuvan 7‒8 % vuosina 2022‒2023. Consensus Economicsin 19 tutkimuslaitokselta keräämien ennusteiden keskiarvo tämän vuoden BKT-muutokselle on −4,2 % ja ensi vuodelle −3 %. BOFITin lokakuussa julkaistu ennuste odottaa BKT:n supistuvan 4 % sekä tänä että ensi vuonna.

 

Venäjän BKT supistui edelleen heinä-syyskuussa202247_v2.png

Lähteet: Rosstat ja Macrobond.

 


Näytä viikkokatsaus 2022/46 Näytä viikkokatsaus 2022/48