BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/47

Federaatiobudjetin nimellistulojen luisu säilyi lokakuussa ennallaan noin neljässä prosentissa vuodentakaisesta. Öljy- ja kaasuverotulot kohosivat tuntuvasti, vaikka Urals-öljyn hinta oli syys-lokakuussa ensi kertaa tänä vuonna alempana kuin vuotta aiemmin. Öljy- ja kaasutulojen nousu perustuikin Gazpromilta perittyyn ylimääräisen tuotantoveron maksuun, jota ilman sekä niiden että budjetin kokonaistulojen pudotus vuotta aiemmasta oli noin 20 %. Gazprom on määrätty maksamaan ylimääräistä tuotantoveroa kolmen kuukauden aikana summa, joka on noin 0,8 % koko vuoden BKT:stä.

Budjetin muiden tulojen pudotus vuodentakaisesta jyrkentyi lokakuussa 20 prosenttiin. Kotimaisesta tuotannosta kertyvien ALV-tulojen nousu jäähtyi ja tuonnista saatavien verojen sekä tullimaksujen kuoppa oli edelleen varsin syvä. Muiden tulojen alamäki on voimistunut useina kuukausina.

Federaatiobudjetin menojen nousu vuodentakaisesta pysyi lokakuussa nopeana (yli 25 % vuodentakaisesta). Aiemmista vuosista poiketen menojen nousulle ei ole muodollista rajoitetta, kun budjettisäännöstä on luovuttu tämän vuoden ajaksi. Hallitukselle on myös säädetty lisää valtuuksia päättää tämän vuoden menojen kasvattamisesta ilman lakimuutoksia.

Tulojen alamäki ja menojen lisäys ovat viime kuukausina vähentäneet budjettiin tänä vuonna kertynyttä ylijäämää. Viimeisen 12 kuukauden osalta budjetti oli edelleen vajeella (viime joulukuun tavanomaisen hyvin suuren vajeen vuoksi). Se syveni lokakuussa yli prosenttiin BKT:stä eli hieman tälle vuodelle asetetun tavoitteen alapuolelle.

Tammi-lokakuun budjettiylijäämän myötä Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta on otettu erittäin vähän varoja tänä vuonna. Rahastoon on sen sijaan laitettu ilman budjettisääntöäkin paljon varoja (vajaat 2 % BKT:stä). Rahastossa oli lokakuun lopussa keskuspankkiin talletettuja likvideiksi luettuja varoja alle 6 % BKT:stä.

Rahaston käyttö voi tänä vuonna jäädä aiemmin suunniteltua huomattavasti pienemmäksi, sillä valtio on aktivoinut luotonottoaan. Lokakuun puolivälin jälkeen kotimaisia velkakirjaluottoja on otettu summa, joka on noin prosentti BKT:stä. Siitä yli kaksi kolmasosaa otettiin viime ja tällä viikolla. Varoja tarvitaan joulukuussa tapahtuvaan velanmaksuun, mutta luottoa on nähtävästi otettu myös joulukuulle odotetusta menoryöpystä aiheutuvan vajeen rahoittamista ennakoiden.

 

Venäjällä federaatiobudjetin muissa kuin öljy- ja kaasuveroista saatavissa tuloissa kovia laskuja202247_v1.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/46 Näytä viikkokatsaus 2022/48