BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/40

Dollarin vahvistuminen painoi juanin dollarikurssin syyskuun lopulla heikoimmalle tasolleen sitten vuoden 2008, kun juanin dollarikurssi kävi yli 7,2:n. Keskuspankin kehotuksesta markkinatoimijat tukivat juania ja kuun loppuun mennessä valuuttakurssi vahvistui hieman. 30.9. dollarilla sai 7,11 juania. Vuoden alkuun verrattuna juan on heikentynyt dollaria vastaan 12 %. Tämän viikon Kiinan markkinat ovat kiinni kansallispäivän loman takia.

Juanin heikko kehitys dollaria vastaan selittyy dollarin vahvistumisella. Muita keskeisiä valuuttoja vastaan juan on vahvistunut. Dollarin kauppapainotettu indeksi (DXY) oli syyskuun lopussa 17 % vahvempi kuin vuoden alussa. Kiinan kauppapainotettu nimellinen efektiivinen valuuttakurssi (NEER) oli syyskuun lopussa vuoden alun tasollaan. Juanin reaalinen efektiivinen kurssi (REER), joka ottaa huomioon hintaerot maiden välillä, on heikentynyt noin 3 % kuluvana vuonna. Vuoden alkuun verrattuna juan on vahvistunut euroa vastaan 2 %. Tällä hetkellä eurolla saa 7,1 juania. Japanin jeniä vastaan juan on vahvistunut 11 % kuluvana vuonna.

Keskuspankki on yrittänyt hillitä juanin nopeaa heikkenemistä dollaria vastaan. Keskuspankki alensi 15.9. lähtien valuuttatalletusten varantovaatimuksen 8 prosentista 6 prosenttiin ja 28.9. alkaen valuuttatermiinikaupan varantovaatimus asetettiin 20 prosenttiin. Valuuttatermiinikaupan varantovaatimus otettiin nyt uudelleen käyttöön sen jälkeen, kun se poistettiin vuonna 2020 (ks. BOFIT Viikkokatsaus 42/2020). Keskuspankin toimet periaatteessa lisäävät juanin lyhyeksi myynnin kustannuksia. Lyhyeksi myynnillä voidaan spekuloida kurssin heikkenemisen jatkumisella. Suurempi merkitys on kuitenkin toimien signaalivaikutus, jolla keskuspankki kertoo, ettei se ole tyytyväinen kurssikehitykseen. Toimet eivät kuitenkaan olleet tarpeeksi hillitsemään valuuttakurssin heikentymistä dollaria vastaan, joten keskuspankki julkaisi lausunnon, jossa se varoitti yhdensuuntaisesta valuuttakurssispekuloinnista ja kehotti keskeisiä markkinatoimijoita tasapainottamaan markkinakehitystä. Reutersin mukaan isoja valtionpankkeja on käsketty varautumaan myymään dollareita juanin kurssin tukemiseksi.

Yhdysvaltojen kiristäessä rahapolitiikkaa, dollarin vahvistumisen odotetaan jatkuvan ainakin jonkin aikaa. Yhdessä Kiinan heikentyneiden talousnäkymien kanssa nopean valuuttakurssin heikkenemisen pelätään johtavan pääoman ulosvirtapaineisiin. Ulkomaisen omistuksen arvo Manner-Kiinan osake- ja velkakirjamarkkinoilla on vähentynyt tänä vuonna. Pääomaliikkeitä Kiinasta ulos sallitaan vain tiettyihin tarkoituksiin ja viranomaisilla on keinoja kiristää pääomarajoitteita, mikäli ulosvirtapaine lisääntyy.

Juan kävi syyskuussa heikoimmalla tasolla dollaria vastaan sitten vuoden 2008

202240_k2.png

Lähteet: Macrobond, BIS ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/39 Näytä viikkokatsaus 2022/41