BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/40

Kiinassa toimiva EU-kauppakamari julkaisi syyskuun lopulla uuden positiopaperinsa, jossa se käy läpi Kiinan liiketoimintaympäristön tilannetta ja haasteita. Kauppakamarin mukaan yritysten toimintaympäristö on vaikeutunut merkittävästi ja epävarmuus on lisääntynyt. Talouden kysymykset ovat jääneet ideologian jalkoihin, mikä heijastuu tiukkana koronalinjana, yllättäen muutettavina sääntöinä, kotimaisen tuotannon suosimisena ja omavaraisuuden tavoitteluna.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut monet yhtiöt arvioimaan uudelleen Kiina-riskejään. Vaikka edelleen harva eurooppalainen yhtiö on siirtämässä toimintaansa kokonaan pois Kiinasta, kauppakamarin mukaan yhä useampi yhtiö on eriyttämässä Kiinan toimintojaan ja järjestelmiään muista toiminnoista. Moni yhtiö myös miettii tulevien investointihankkeiden tekemistä mieluummin muihin maihin. Tuotantoketjujen hajauttaminen toimitusvarmuuden parantamiseksi koetaan yrityksissä nyt tärkeäksi, vaikka se lisää kustannuksia. Myös Kiinaan liittyvät mahdolliset mainehaitat ovat lisääntyneet, kun Euroopassa näkemykset Kiinasta ovat muuttuneet yhä negatiivisemmiksi.

Koronapolitiikka eristää Kiinaa sekä samalla hankaloittaa liiketoimintaa ja normaalia kanssakäymistä eurooppalaisten ja kiinalaisten välillä. Eurooppalaisia työntekijöitä on lähtenyt Kiinasta ja uusia ulkomaisia osaajia on vaikea rekrytoida. Viime vuosina sijoitusvirrat Euroopasta Kiinaan ovat vähentyneet ja keskittyneet pienelle joukolle suuria yhtiöitä tietyillä toimialoilla. Tutkimusyhtiö Rhodium Groupin tuoreen laskelman mukaan viime vuosina kymmenen yhtiötä ovat kattaneet vuosittain keskimäärin 80 % kaikista Kiinaan tehdyistä eurooppalaisista sijoituksista. Toimialoista autoteollisuuden investointivirta on ollut selvästi suurin kattaen noin kolmasosan sijoituksista. Kauppamarin mukaan uusia Kiinaan tulijoita ei juuri ole, eikä se näe, että nämä trendit muuttuisivat ainakaan niin kauan, kun Kiinan koronapolitiikka jatkuu tiukkana ja rajoittaa merkittävästi liikematkustamista.

Tilanteen parantamiseksi kauppakamari esittää lähes tuhat suositusta, joista monet ovat olleet esillä jo useamman vuoden. Kauppakamari toivoo muun muassa, että Kiina siirtää politiikan painopisteensä takaisin uudistuksiin ja avautumiseen. Se vahvistaisi yritysten ja investoijien luottamusta ja parantaisi Kiinan pitkän aikavälin kasvunäkymää. Sääntelyn läpinäkyvyyttä tulisi myös parantaa ja välttää yllättäviä sääntömuutoksia. Viranomaisten toivotaan myös ottavan jatkossa paremmin huomioon muiden viranomaisten, yritysten ja tutkimuslaitosten näkemykset päätöksenteossa. Valtionyhtiöiden toimintaa pitäisi uudistaa markkinalähtöisemmäksi ja pyrkiä tasapuolistamaan kilpailuasetelmaa niiden ja muiden yhtiöiden välillä. Väestön rokottamiseen koronaa vastaan pitäisi panostaa ja avata enemmän lentoyhteyksiä ulkomaailmaan.


Näytä viikkokatsaus 2022/39 Näytä viikkokatsaus 2022/41