BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/37

Federaatiobudjetin nimellistulot olivat elokuussa noin 10 % pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tulojen heinäkuusta lieventynyt pudotuslukema johtui osin öljy- ja kaasuverotuloista, joiden luisu vuodentakaisesta oli vain kolmisen prosenttia. Venäläisen Urals-öljyn hinta oli heinä-elokuussa noin 9 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Dollarimääräisten öljy- ja kaasuverotulojen rupla-arvoa pienensi kuitenkin ruplan kurssi, sillä se oli dollariin nähden noin 25 % vuodentakaista vahvempi. Öljysektorin tuotanto ja vienti ovat puolestaan viime kuukausina välttyneet alamäeltä.

Federaatiobudjetin muiden tulojen pudotus madaltui elokuussa noin 14 prosenttiin vuodentakaisesta. Näitä tuloja kuitenkin tuki lähinnä vain kova hyppäys kotimaisesta tuotannosta kertyvissä arvonlisäverotuloissa, jotka ovat suuri tuloerä mutta ovat vaihdelleet hyvin paljon tänä vuonna. Tuonnista perittävien verotulojen kuoppa oli lievenemisestään huolimatta edelleen todella huomattava. Myös kaikki muut federaatiobudjetin tulot olivat matalalla tasolla.

Koko julkisessa budjettitaloudessa tulot, pois lukien öljy- ja kaasuverotulot sekä tuonnista kertyvät verotulot, ovat kehittyneet tänä vuonna paremmin kuin federaatiobudjetissa. Alue- ja paikallisbudjettien tulot nousivat hyvin koko viime kevään. Julkisen talouden tulovirta kuitenkin heikkeni merkittävästi kesän alussa, sillä valtion sosiaalirahastojen tulot kääntyivät vuodentakaista tuntuvasti pienemmiksi. Myös alue- ja paikallisbudjettien tulojen nousu laantui huomattavasti.

Federaatiobudjetin nimellismenot lisääntyivät elokuussa poikkeuksellisen vaimeasti vuodentakaisesta. Tammi-elokuussa vuosikasvu oli 20 %. Tarkkailijoiden laskelmien mukaan menoista saadut osittaistiedot näyttävät federaatiobudjetin julkistamattomien menojen nousseen jyrkästi ja osoittavat väistämättä, että puolustusmenot kohosivat tammi-heinäkuussa 50−70 %. Budjetin ylijäämä oli tammi-elokuussa enää hyvin pieni ja viimeisen 12 kuukauden jaksolla kertyi hieman alijäämää.

Koko julkisen talouden menot nousivat tammi-kesäkuussa vajaat 20 % vuotta aiemmasta. Nousu nopeutui huomattavasti toisella neljänneksellä, sillä alue- ja paikallisbudjeteista kohdistettiin runsaasti lisää varoja varsinkin talouden eri sektoreiden tukemiseen. Vaikka menot muihin sosiaalitukiin kuin eläkkeisiin nousivat jyrkästi toisella neljänneksellä, kokonaisuutena valtion sosiaalirahastojen menojen nousu jäähtyi huomattavasti inflaatiota hitaammaksi.

Venäjällä julkisen talouden tulojen kehitys heikkoa

202237_v2.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/36 Näytä viikkokatsaus 2022/38