BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/37

Rosstatin tarkentuneen arvion mukaan Venäjän BKT laski vuoden toisella neljänneksellä 4,1 % vuotta aiemmasta. Ensimmäisellä neljänneksellä vuosikasvu oli vielä 3,5 %.

Toisella neljänneksellä eri tuotantoalojen kehitys oli hyvin epäyhtenäistä. Tehdasteollisuuden arvonlisä väheni 4 % vuotta aiemmasta, mutta tukku- ja vähittäiskaupan vuosimuutos oli peräti −14,1 %. Kaivannaisteollisuuden arvonlisä supistui 0,8 %. Toisaalta päätuotantoaloista rakentaminen kasvoi 3,4 % ja julkiset palvelut 5 %.

Kausitasoitettuna BKT supistui jo toisena vuosineljänneksenä peräkkäin. Muutos edellisestä neljänneksestä oli −1,9 %. Ensimmäisellä neljänneksellä muutos oli −0,3 %. Koronapandemian jälkeisen ajan huippunsa Venäjän BKT saavutti vuoden 2021 toisella neljänneksellä, eli talouskasvu oli kituliasta jo ennen sodan alkua. Venäjän BKT supistui alkuvuonna selvästi nopeammin kuin vuonna 2014, jolloin Venäjälle asetettiin pakotteita mm. Krimin laittoman valtauksen takia.

Venäjän BKT on supistunut tänä vuonna

202237_v3_.png

Lähteet: Macrobond, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/36 Näytä viikkokatsaus 2022/38