BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/33

Rosstatin mukaan kaasuntuotanto supistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7 % vuoden 2021 tasosta. Kaasuyhtiö Gazprom tiedotti oman tuotantonsa supistuneen tammi-heinäkuussa 12 % vuotta aiemmasta. Gazpromin osuus Venäjän kaasuntuotannossa on noin kaksi kolmasosaa, mutta yhtiöllä on monopoliasema putkikaasun viennissä. Gazpromin kaasuntuotannon merkittävä väheneminen johtuukin vientimäärien supistumisesta. Gazpromin mukaan vienti Eurooppaan (ml. Turkki) supistui tammi-heinäkuussa 35 % vuotta aiemmasta. Vaikka vienti Kiinaan on kasvanut nopeasti, määrät ovat edelleen hyvin pieniä.

Kaasunvienti EU-maihin on suorastaan romahtanut kesän aikana. Puolan kautta kulkeva Jamal-Eurooppa putki on kokonaan poissa käytöstä, Ukrainan kautta kaasua viedään enää yhden kompressioaseman (Sudza) kautta ja Itämeren pohjassa kulkeva NordStream on käytössä vain murto-osalla kapasiteetistaan. Heinäkuussa EU-maat toivat putkikaasua Venäjältä noin 75 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jos vienti jää tälle tasolle, Gazpromin tuotantokin romahtaa.

BP:n tilastojen mukaan Venäjän kaasunvienti vuonna 2021 oli yhteensä 241 mrd.m3, josta valtaosa eli 202 mrd. m3 oli perinteistä putkikaasua.  Siitä 167 mrd. m3 eli 83 % vietiin Turkkiin ja Eurooppaan, 13 % entisen Neuvostoliiton alueelle ja 4 % Kiinaan. Nesteytettyä maakaasua (LNG) vietiin Sahalinilta ja Jamalilta liki 40 mrd. m3. LNG:n viennistä 44 % suuntautui Eurooppaan, 22 % Japaniin ja 6 % Kiinaan.

Venäjän kaasunvienti on käytännössä täysin riippuvaista Euroopan markkinoista. Ainoa itään suuntautuva, Siperian voimaksi nimetty vientiputki ei vielä ole täydessä käytössä. Kun Siperian voiman toimitukset saavuttavat suunnitellun 38 mrd. m3 kapasiteetin, Kiinan osuus Venäjän kaasunviennissä voi nousta lähelle 20 % viennistä. Sitä suuremmaksi Kiinan osuus voi lähivuosina kasvaa vain, jos vienti Eurooppaan supistuu vastaavasti. Uusi vientiputki, Siperian voima 2, valmistuu alustavien suunnitelmien mukaan aikaisintaan vuonna 2030. Uuden putken valmistuttuakin vienti Kiinaan voisi olla korkeintaan puolet siitä määrästä, mitä Venäjä vei Eurooppaan ennen sotaa.

Gazpromin toteuttamat kaasunviennin katkaisut ja rajoitukset ovat johtaneet kaasun hinnan ennennäkemättömään nousuun EU-maissa. Vientihinnan nousu onkin toistaiseksi kompensoinut vientimäärien supistumisesta Gazpromille aiheutuneet tappiot.


Näytä viikkokatsaus 2022/32 Näytä viikkokatsaus 2022/34