BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/33

Hiljattain julkaistuissa vuosia 2023–25 koskevissa rahapolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden kehityssuunnitelmaluonnoksissa todetaan, että rahapolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden tehtävänä on tukea talouden sopeutumista vaikeampaan taloudelliseen toimintaympäristöön. Keskeisimpiä tavoitteita on pitää inflaatio maltillisena (4 %), kanavoida rahoitusta keskeisiin investointeihin ja vähentää rahoitusjärjestelmän riippuvuutta ns. epäystävällisistä maista.

Investointien tukemiseksi keskuspankki arvioi voivansa ottaa käyttöön erilaisia sääntely- ja muita toimia. Kaikille julkisen sektorin tukitoimille tulee kuitenkin laatia taksonomia, jossa määritellään kriteerit tukeen oikeutetuille teknologista suvereniteettia ja talouden modernisaatiota edistäville investointiprojekteille. Lisäksi kotitalouksien säästöjä pitäisi kanavoida tehokkaammin investointien rahoittamiseen mm. lisäämällä eläkesäästämistä ja laajentamalla eläkerahastojen sijoitusmahdollisuuksia sekä laajentamalla yritysten osakkeiden ja velkakirjojen tarjontaa suoraan yksityishenkilöille.   

Rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuden hillitsemiseksi keskuspankki ehdottaa sääntelytoimia, joilla vähennetään epäystävällisinä pidettyjen maiden valuuttojen käyttöä pankkisektorilla ja sopimusvaluuttana. Pääomaliikkeiden rajoitukset aiotaan jatkossa kohdistaa vain epäystävällisinä pidettyihin maihin. Kansainvälistä maksuliikennettä muissa valuutoissa pyritään edistämään. Rahoitussektorilla pitää lisätä esim. kotimaisten luottoluokitusten ja ohjelmistojen käyttöä. Keskuspankki toteaa myös, että se ei aio lunastaa venäläisten rahoituslaitosten ulkomailla jäädytettyjä varoja. 

Keskuspankin perusennusteessa Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä ja ensi vuonna yhteensä 5–10 % ja palaavan maltilliseen 1,5–2,5 %:n kasvuun vuosina 2024–25. Yksityisen kulutuksen ennakoidaan vähenevän 5–10 % ja investointien 4–12 % vuosien 2022–23 aikana. Viennin määrän pudotukseksi keskuspankki arvioi 20–30 % ja tuonnin 25–35 %. Keskuspankki on laatinut myös suotuisamman skenaarion, jossa Venäjän talous sopeutuu vaikeampaan toimintaympäristöön odotettua paremmin sekä synkemmän skenaarion, jossa maailmantalous kehittyy heikommin ja Venäjän viennille asetetaan lisäpakotteita. Taloudellisen toimintaympäristön helpottumista ei odoteta missään skenaariossa.


Näytä viikkokatsaus 2022/32 Näytä viikkokatsaus 2022/34