BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/28

Epävirallisten arvioiden mukaan venäläistä öljyä tuotiin kesäkuussa Intiaan yli 1 miljoonan barrelin päivävauhtia, mikä vastaa lähes neljännestä Intian koko öljyntuonnista. Venäläisen öljyn tuonti Intiaan on kasvanut voimakkaasti viime kuukausina, sillä ennen Ukrainan sodan syttymistä Venäjän osuus Intian öljyn tuonnista jäi alle prosenttiin.

Venäläisen öljyn tuonnin voimakasta kasvua Intiassa vauhdittaa länsimaiden karsastaman venäläisen öljyn halpa hinta. Viime kuukausina venäläinen Urals-öljy on ollut noin kolmanneksen halvempaa kuin Pohjanmeren Brent. Markkinahuhujen mukaan alennuksessa olevan venäläisen öljyn kysyntä olisi kasvanut niin korkeaksi, etteivät kaikki halukkaat intialaiset ostajat ole kyenneet varaamaan haluamaansa määrää öljyä.

Öljyn tuonti Venäjältä Intiaan vaatii erityisjärjestelyjä, sillä länsimaat ovat hankaloittaneet öljyn ostamista Venäjältä mm. rajoittamalla länsimaisten valuuttojen käyttöä maksuissa ja estämällä venäläisten öljylaivojen pääsyn satamiinsa. Huhujen mukaan öljy on maksettu Venäjälle Kiinan juaneissa. Venäjä on myös hyväksynyt öljyn vastineeksi muita tuotteita kuten kultaa. Laivoissa olevan öljyn alkuperämaata on häivytetty pumppaamalla lasteja venäläisestä tankkerista muunmaalaisiin laivoihin avomerellä.

Länsimaat ovat kritisoineet Intiaa sen öljyostojen takia, jotka rahoittavat Venäjän sotaa Ukrainassa. Intialaiset ovat kuitenkin pysyneet lujana todeten, että myös Euroopan maat ostavat edelleen venäläistä öljyä. Heinäkuun alun puhelinkokouksessaan Intian pääministeri Modi ja Venäjän presidentti Putin keskustelivat kauppasuhteiden vahvistamisesta myös mm. maataloustuotteiden ja lääkkeiden osalta.

Öljykaupalle Venäjältä Intiaan on kertymässä uusia esteitä, sillä kesäkuussa EU päätti rajoittaa venäläisten öljynlastien vakuuttamista. Myös hintakatosta venäläiselle öljylle on keskusteltu, ja näissä keskusteluissa myös Intia on ollut mukana. Ideana on, että Venäjältä öljyä ostavat maat sopisivat yhteisesti alhaisesta hinnasta. Näin Venäjän öljytuloja voitaisiin rajoittaa ilman, että kaupankäyntiä tarvitsisi lopettaa. Hintakatto on kuitenkin vasta valmisteluvaiheessa.

Kahdenvälinen tavarakauppa Venäjän kanssa on ollut Intialle alijäämäistä 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Alijäämä on paisunut Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Maalis-toukokuussa Intian tavaraviennin arvo Venäjälle supistui yli 50 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tuonnin arvo Venäjältä sitä vastoin yli kolminkertaistui. Intia tuo Venäjältä lähinnä polttoaineita (noin puolet tuonnin arvosta vuona 2021, josta reilu puolet oli raakaöljyä) sekä teollisuuden tuotantotarvikkeita (noin kolmannes tuonnista). Intia puolestaan vie Venäjälle teollisuuden tuotantotarvikkeita (vajaa kolmannes viennin arvosta vuonna 2021), investointi- ja kulutustavaroita (molemmat noin viidennes viennistä) sekä elintarvikkeita.

Intian tavaratuonnin arvo Venäjältä on kasvanut jyrkästi.

202228_k3.png
Lähteet: Intian kauppaministeriö, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/27 Näytä viikkokatsaus 2022/29