BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/28

Kiinan tullin tietojen mukaan tavaraviennin arvo Venäjälle supistui kesäkuussa 17 % vuodentakaisesta. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa Kiinan maalis-kesäkuun vienti Venäjälle on supistunut 15 % vuodentakaisesta. Tavaratuonnin arvo Venäjältä kasvoi 56 % kesäkuussa (54 % maalis-kesäkuussa) verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Iso osa tuonnin arvon kasvusta selittyy hintojen nousulla. Tavarakauppa Venäjän kanssa on ollut Kiinalle alijäämäistä jo usean vuoden ajan energiantuonnin lisäännyttyä. Tuonnin kasvettua ja viennin vähennyttyä alijäämä on syventynyt nopeasti.

Kiinan tavaraviennin arvo Venäjälle on supistunut sodan alettua kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Hyödykekohtainen jaottelu maiden välisestä kaupasta on saatavilla toukokuulle asti. Maalis-toukokuussa Kiina vei Venäjälle koneita ja laitteita (22 % vuoden 2021 viennin arvosta) 9 % ja elektroniikkaa (21 % viennistä) 33 % viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Myös ajoneuvojen (7 % viennistä) vienti supistui 8 % ja tekstiilien (12 % viennistä) 14 %. Ainoastaan kemikaalien (6 % viennin arvosta vuonna 2021) viennin arvo kasvoi maalis-toukokuussa 43 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kiina tuo Venäjältä lähinnä energiaa, mikä kattaa noin 75 % tuonnin arvosta. Maalis-toukokuussa energiatuonnin arvo kasvoi 77 %. Tuontimäärät keskeisten hyödykkeisen osalta ovat kuitenkin kasvaneet maltillisemmin. Kiinan tullin mukaan raakaöljyn tuonnin arvo Venäjältä kasvoi maalis-toukokuussa 72 % mutta tuontimäärä vain 11 % vuodentakaiseen verrattuna. Myös hiilentuonnin arvo kasvoi 67 %, vaikka tuontimäärä supistui 14 %. Maalis-toukokuussa Kiina toi Venäjältä 39 % enemmän nesteytettyä maakaasua ja jopa viisinkertaisesti öljytuotteita kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Näiden osuus energiantuonnista on kuitenkin suhteellisen pieni. CREA-tutkimuslaitoksen päivittyvän arvion mukaan sodan alettua Kiina on noussut Venäjän merkittävämmäksi energian ostajaksi. Venäläistä öljyä Kiina on tuonut arvion mukaan noin 21 mrd. eurolla, mikä vastaa suunnilleen neljän seuraavaksi suurimman öljyntuojan (Hollannin, Saksan, Turkin ja Intian) yhteenlaskettua tuontia.

Venäjän-kaupan kehityksestä poiketen Kiinan koko tavaraviennin arvo kasvoi kesäkuussa 18 % vuodentakaisesta (dollareissa mitattuna). Vienti kaikille keskeisille markkinoille kasvoi. Tavaratuonti kehittyi huomattavasti heikommin ja sen arvo kasvoi vain prosentin. Kiinan kauppataseen ylijäämä nousikin ennätykseensä kesäkuussa. Kaikkien keskeisten raaka-aineiden tuontimäärät supistuivat. Mm. raakaöljyä Kiina toi 11 % viime vuoden kesäkuuta vähemmän.

Kiinan tavaraviennin arvo Venäjälle on supistunut tuonnin arvon kasvaessa nopeasti.
202228_k2.png
Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/27 Näytä viikkokatsaus 2022/29