BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/21

Federaatiobudjetin nimellistulot olivat tammi-huhtikuussa 34 % vuodentakaista suuremmat ja huhtikuussa vuosikasvua oli noin 30 %. Nousu on maalis-huhtikuussa tapahtunut täysin öljy- ja kaasuverotulojen varassa. Maaliskuun tapaan budjettitulojen nousu näistä valtaosin dollareissa määräytyvistä veroista oli huhtikuussa yli 100 % vuotta aiemmasta. Öljyn hinnan muutokset näkyvät viiveellä öljyverotuloissa, joten huhtikuun nousu juontuu lähinnä edellisten kuukausien korkeasta öljyn hinnasta vuodentakaiseen verrattuna sekä ruplan hyvin heikosta kurssista maaliskuussa.

Odotukset lähiajoiksi ovat heikommat, jos ruplan kurssi ei heikkene tuntuvasti. Alennusmyynnissä olevan Urals-öljyn hinta oli huhtikuussa enää runsaat 10 % korkeampi kuin vuotta aiemmin, ja Venäjän raakaöljyn tuotanto supistui huhtikuussa paljon. Öljy- ja kaasuverotulojen osuus federaatiobudjetin tuloista oli lähes puolet tammi-huhtikuussa.

Federaatiobudjetin muiden tulojen luisu jyrkentyi huhtikuussa, jolloin ne olivat melkein viidesosan vuodentakaista pienemmät. Tämä johtui siitä, että arvonlisäveroista saatavat tulot lähes puolittuivat, mikä heijastaa talouden ja tuonnin alamäkeä. Muut verotulot lisääntyivät vuodentakaisesta vajaat 20 %. On syytä muistaa, että nimellisten budjettitulojen ja -menojen nousua syö nopea inflaatio (kuluttajahintojen nousu vuodentakaisesta oli huhtikuussa 18 % ja teollisuuden tuottajahintojen nousu maaliskuussa 27 %).

Federaatiobudjetin nimellismenojen kasvu kiihtyi entisestään huhtikuussa ja oli lähes 40 % vuodentakaisesta. Tammi-huhtikuussa nousu oli 25 %. Huhtikuun menojen noususta lähes puolet tuli puolustusmenoiksi luokitelluista menoista, jotka suunnilleen 2,5-kertaistuivat vuodentakaisesta. Tammi-huhtikuun osaltakin niiden vuosikasvu oli lähes 40 %. Sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan menot nousivat tammi-huhtikuussa 6 % vuotta aiemmasta. Myös talouden luisua lievittämään tarkoitetut toimet ovat alkaneet näkyä federaatiobudjetin menoissa, sillä tammi-huhtikuussa menot talouden eri sektoreille olivat 40 % vuodentakaista suuremmat.

Federaatiobudjettiin on kertynyt tänä vuonna hieman ylijäämää. Viimeisen 12 kuukauden ajalta ylijäämä oli huhtikuussa noin prosentti BKT:stä.

Venäjän federaatiobudjetin tuloissa näkyy talouden alamäki, menojen kasvu on nopeutunut

202221_v2.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2022/20 Näytä viikkokatsaus 2022/22