BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/21

Rupla heikkeni jyrkästi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ruplan virallinen dollarikurssi kävi jopa 120 ruplassa, mutta sittemmin rupla on vähitellen vahvistunut. Tällä viikolla ruplan virallinen dollarikurssi on ollut noin 57 ruplaa. Edellisen kerran rupla oli yhtä vahva vuoden 2018 keväällä.

Ruplan viime viikkojen vahvistumisen taustalla on Venäjän historiallisen suuri vaihtotaseen ylijäämä sekä valuuttamarkkinoiden rajoitukset. Venäjän keskuspankin alustavan arvion mukaan vaihtotaseen ylijäämä oli pelkästään huhtikuussa 37 mrd. dollaria, kun se oli tammi-maaliskuussa yhteensä 58 mrd. dollaria. Valuuttamarkkinoilla on edelleen voimassa monia rajoituksia, vaikka niitä on vähitellen höllennetty markkinatilanteen tasaannuttua. Rajoitukset tukevat ruplan kurssia keinotekoisesti.   

Venäjän vientituloja ovat tukeneet raaka-aineiden korkeat maailmanmarkkinahinnat. Urals-öljyn keskihinta oli huhtikuussa vielä runsaat 10 % korkeampi kuin vuotta aiemmin, vaikka sitä myydään huomattavalla alennuksella suhteessa muihin öljylaatuihin. Pakotteet ovat hillinneet Venäjän vientiä rajallisesti, koska ne rajoittavat vain osaa viennistä. Venäjän talousministeriön arvion mukaan länsimaiden tuontikiellot sekä laiva- ja rekkaliikenteen rajoitukset kohdistuvat noin 20 prosenttiin Venäjän viennistä. Samaan aikaan Venäjän tuonti on supistunut voimakkaasti. Tuontia on vähentänyt kysynnän heikkeneminen sekä tarjonnan puute pakotteiden ja ulkomaisten yritysten omien viennin lopetuspäätösten vuoksi.

Valuuttamarkkinoiden tilanteen tasaannuttua Venäjällä päätettiin alkuviikolla höllentää vientiyrityksille asetettuja vaatimuksia vientitulojen vaihtamisesta rupliksi. Helmikuun lopusta lähtien vientiyritysten on täytynyt vaihtaa 80 % valuuttatuloistaan rupliksi, mutta nyt vaatimus laskettiin 50 prosenttiin. Muutos vähentää paineita ruplan vahvistumiseen. Venäläisyritysten valuuttakysyntää hillitsevät kuitenkin edelleen tuontia rajoittavat pakotteet, pääomaliikkeisiin kohdistuvat rajoitukset sekä riski erilaisista uusista pakotteista.

Ruplan vahvistuminen lieventää inflaatiopaineita Venäjällä tuontihintojen laskiessa. Vaikutusta kuitenkin heikentää se, että pakotteet rajoittavat tuonnin tarjontaa tuntuvasti. Toisaalta ruplan vahvistuminen vähentää Venäjän valtion vientiveroista saamien dollarimääräisten tulojen arvoa ruplissa ja siten heikentää niiden ostovoimaa.

Venäjän mittava vaihtotaseen ylijäämä huhtikuussa tuki ruplan kurssia

202221_v1.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/20 Näytä viikkokatsaus 2022/22