BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/18

Kiinan tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan tammi-maaliskuun tavaraviennin arvo kasvoi 16 % vuotta aiemmasta ja tuonnin arvo 11 %. Helmi-maaliskuussa ulkomaankaupan kasvu hidastui ja maaliskuussa tuonti kasvoi enää 1 % vuodentakaiseen verrattuna. Koronan leviäminen ja rajoitusten aiheuttamat logistiikkaongelmat ovat pahentuneet huhti-toukokuussa. Keskuspankin julkaisemissa maksutasetilastoissa tavara- ja palvelukauppa kasvoi lähes samaan tapaan. Tammi-maaliskuussa tavara- ja palveluviennin arvo kasvoi 18 % ja -tuonnin arvo 16 % vuodentakaisesta. Vaihtotaseen ylijäämä suhteessa talouden kokoon pysyi ennallaan ja oli 1,8 % BKT:stä.

Venäjän hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen Kiinan tavaraviennin arvo Venäjälle supistui maaliskuussa 8 % vuodentakaisesta. Vienti Venäjälle vastasi 1,4 % koko viennistä. Lähes puolet viennistä oli koneita, laitteita ja elektroniikkaa. Maaliskuussa koneiden ja mekaanisten laitteiden viennin arvo kasvoi 13 %, kun taas elektroniikkaviennin arvo supistui 29 % vuodentakaisesta. Myös kuljetusvälineiden (12 % viennistä) viennin arvo kasvoi 33 %, mutta tekstiiliviennin arvo laski 19 %.

Kiinan tavaratuonnin arvo Venäjältä kasvoi maaliskuussa 26 % vuodentakaisesta raaka-aineiden voimakkaan hinnannousun myötä. Tuonti Venäjältä kattoi 3,4 % koko tavaratuonnista. 80 % Venäjän-tuonnin arvosta oli kivennäispolttoaineita (suurimmaksi osaksi öljyä), joiden tuonnin arvo kasvoi tullin tietojen mukaan yli 40 % vuotta aiemmasta. Muun tavaratuonnin arvo supistui.

Venäjän-tuonnin arvon kasvu johtui kuitenkin hintojen noususta, sillä kaikkien keskeisten energiaraaka-aineiden tuontimäärät Venäjältä laskivat. Maaliskuussa Kiinan raakaöljyn tuontimäärä Venäjältä laski 14 % vuodentakaisesta. Venäjän osuus Kiinan raakaöljyn tuonnissa pysyi 15 prosentissa, sillä myös koko öljyntuonti laski 14 %. Samoin hiilen (-31 % vuodentakaisesta) ja nesteytetyn maakaasun (-2 %) tuontimäärät Venäjältä laskivat maaliskuussa.

Kiinan Venäjän-viennin kasvu hidastui tammi-maaliskuussa kaikissa keskeisissä tavararyhmissä

202218_k4.png

Lähteet: Kiinan tulli, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/17 Näytä viikkokatsaus 2022/19